Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Tag Archive: Olsztyn

Kto i dlaczego rozjeżdża Olsztyn?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w wynikach badań przeprowadzonych w IV kwartale 2014 r., na potrzeby Planu Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (MOF). Z badań wynika m.in to, że Olsztyn traci mieszkańców, którzy wyprowadzają się do ościennych gmin

Czytaj więcej