Wizja rozwoju Olsztyna – transport

Wizja rozwoju - transportPrzywrócenie komunikacji tramwajowej w Olsztynie to doskonały moment, aby dokonać gruntownej zmiany w podejściu do zagadnień związanych z komunikacją w mieście. Musimy w końcu zdecydować, czy nadamy priorytet transportowi publicznemu czy też nadal będziemy preferować ruch indywidualny.

Olsztyn stoi na rozdrożu. Z jednej strony realizowany jest projekt tramwajowy, zaś w centrum miasta wprowadzane są rozwiązania, które mają uspokoić ruch oraz ułatwić poruszanie się pieszym, rowerzystom, autobusom i tramwajom. Z drugiej strony nadal pojawiają się pomysły budowy szerokich ulic, czego celem ma być wygodniejsze przemieszczanie się samochodem.

Naszym zdaniem Olsztyn powinien opowiedzieć się za rozwojem transportu publicznego i uspokajaniem ruchu poza głównymi ulicami tranzytowymi. Przykłady z całego świata, w tym również z Polski dowodzą, że dzięki komunikacji zbiorowej możliwe jest wygodne i szybkie przemieszczanie się po mieście. Współczesnych aglomeracji nie da się dostosować do potrzeb dziesiątek tysięcy użytkowników samochodów, gdyż przestrzeń jest ograniczona, zaś ulic nie można poszerzać w nieskończoność. Co więcej, nadmierna rozbudowa infrastruktury drogowej pociąga za sobą ogromne koszty finansowe i społeczne, zaś jej późniejsze utrzymanie jest znaczącym obciążeniem dla miejskiego budżetu.

Zapewnienie komfortowej i szybkiej komunikacji publicznej jest możliwe. Ogromne sumy, które Olsztyn wydaje na budowę nowych i poszerzanie obecnych dróg (co wcale nie gwarantuje trwałej poprawy płynności ruchu) oraz na ich utrzymanie, należy przeznaczać na inwestycje w tabor, nowe przystanki czy uruchamianie większej liczby linii. Ważne jest również uspokajanie ruchu, nie tylko w Śródmieściu. Dzięki temu odzyskana zostanie przestrzeń do życia, bo węższe ulice to więcej miejsca na chodniki, ścieżki rowerowe i drzewa. Mniejszy ruch to mniej spalin i hałasu. Celem polityki transportowej Olsztyna powinno być zapewnienie sprawnej komunikacji i przestrzeni wysokiej jakości, nie zaś ułatwienie poruszania się tylko i wyłącznie samochodem.


  • Infrastruktura komunikacyjna jest przystosowana przede wszystkim do potrzeb transportu publicznego, pieszych i rowerzystów. Prywatny samochód jest w centrum gościem
  • W mieście prowadzone są regularne badania ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego oraz zapełnienia środków transportu publicznego
  • Olsztyn realizuje wieloletni plan rozbudowy sieci tramwajowej. Trasy tramwajowe są prowadzone jak najbliżej mieszkańców, niekoniecznie wzdłuż istniejących ulic
  • Pojazdy miejskiego transportu publicznego są nowoczesne, czyste i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Połączenia realizowane są punktualnie i dostatecznie często. Przystanki są łatwo dostępne i dobrze utrzymane, zaś punkty przesiadkowe projektuje się w sposób ułatwiający pasażerom przemieszczanie się między przystankami
  • Sprawne kursowanie autobusów po najbardziej uczęszczanych ulicach umożliwiają buspasy wyznaczane bez poszerzania istniejących jezdni
  • Osiedlowe ulice o małym natężeniu ruchu przekształca się w sprzyjające aktywności społecznej przestrzenie współdzielone
  • Poza głównymi ulicami stosowane są środki uspokojenia ruchu; rezygnuje się ze zbyt licznych sygnalizacji świetlnych na rzecz zmian geometrii jezdni wymuszających ostrożniejszą jazdę
  • Olsztyn oplata sieć dróg rowerowych przejezdnych przez cały rok. Powstaje Łynostrada będąca głównym ciągiem pieszo – rowerowym. Nasze miasto rozwija system roweru miejskiego i stara się integrować z transportem miejskim regionalne połączenia kolejowe i autobusowe
  • W pobliżu granic miasta, przy wszystkich najważniejszych drogach dojazdowych są usytuowane parkingi „Parkuj i jedź” (P&R)
  • Olsztyn posiada regularne, szybkie połączenia kolejowe z najbliższymi miastami wojewódzkimi oraz pełną obwodnicę. Zwiększona jest również liczba połączeń kolejowych do miejscowości położonych w pobliżu Olsztyna