Wizja rozwoju Olsztyna – Gospodarka

wizja miasta - gospodarkaOlsztyn może stać się prężnym ośrodkiem gospodarczym o znaczeniu ponadregionalnym. Wyjątkowe położenie oraz wysokiej klasy specjaliści w dziedzinach, w których Uniwersytet Warmińsko – Mazurski posiada ugruntowaną pozycję naukową, mogą stać się atutami wyróżniającym nasze miasto w Polsce. Dodać do tego należy relatywnie wysoką liczbę absolwentów wyższych uczelni obecnych na rynku pracy. W oparciu o te czynniki należy budować długofalowe przewagi konkurencyjne miasta.

Olsztyn posiada liczne zalety, które należy wykorzystać, aby znacząco poprawić sytuację ekonomiczną jego mieszkańców. Unikatowe położenie, stwarza predyspozycje, aby – w oparciu o wzorcową politykę zagospodarowania przestrzennego – zapewnić wysoką jakość życia. W bogacącym się społeczeństwie będzie ona coraz istotniejszym czynnikiem przyciągającym i zatrzymującym jednostki kreatywne. Same jeziora i lasy nie przyciągną jednak niezbędnego dla tworzenia nowych miejsc pracy kapitału produkcyjnego, reprezentowanego przez dużych inwestorów. Musimy więc postawić na wzrost organiczny. Potrzebne jest zidentyfikowanie wiodących gałęzi gospodarki i określenie priorytetowych dziedzin edukacji, w których specjalizować się będą olsztyńskie uczelnie, w szczególności UWM. Kolejnym krokiem jest intensyfikacja współpracy nauki z gospodarką, mająca przyczynić się do powstawania innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, specjalizujących się w badaniach, produkcji i usługach na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Dobrze wykwalifikowani pracownicy w tych sektorach powinni stać się magnesem przyciągającym biznes, jak i tworzyć potencjał. Takie rozwiązanie jest alternatywą w sytuacji niewielkich szans na przyciągnięcie do Olsztyna dużych koncernów. Oparcie gospodarki tylko na jednej czy dwóch branżach lub dużych zakładach, jak to ma miejsce obecnie, niesie za sobą ogromne ryzyko – los wielu mieszkańców związany jest z losem danego przedsiębiorstwa.

Naszym zdaniem Olsztyna nie stać na przeciętność. Prawdziwego rozwoju nie zapewni jeden duży zakład produkcyjny, który na skutek procesów globalizacyjnych może za kilkanaście lat zostać przeniesiony do innego kraju. Także centra outsourcingowe, a tym bardziej galerie handlowe to swego rodzaju przechowalnia ludzi, nie oferujące zbyt wielkich szans rozwoju zawodowego. Olsztyn nie będzie też klasycznym kurortem. Dlatego nasze miasto powinno wykorzystać dorobek najmocniejszych wydziałów UWM, a także możliwości, jakie daje jeden z najnowocześniejszych uniwersytetów medycznych w Polsce. Aby i Olsztyn stał się miastem gospodarczego sukcesu (oczywiście na odpowiednią skalę – stąpamy twardo po ziemi) potrzeba śmiałości i wyjścia poza utarte schematy. Wyjątkowa przestrzeń i uczelnie kształcące wysokiej klasy specjalistów w kilku wybranych dziedzinach, którzy są otwarci oraz umieją ze sobą współpracować z pewnością mogą stanowić o sile gospodarczej Olsztyna.


  • Olsztyn jest przodującym ośrodkiem badawczo – przemysłowym w zakresie nauk przyrodniczych (weterynaria, ochrona środowiska, żywienie i żywność, kierunki rolnicze i leśne)
  • Dzięki współpracy nauki i biznesu w Olsztynie zakładane są zaawansowane technologicznie zakłady badawcze i produkcyjne
  • O sile gospodarczej Olsztyna stanowi m.in. duża liczba małych i średnich podmiotów gospodarczych. Olsztyn nie jest zdany na kilka dużych przedsiębiorstw. Sprawy gospodarcze są elementem ciągłej debaty publicznej. Kontakty z potencjalnymi inwestorami oraz proces ich poszukiwania i negocjacji jest transparentny
  • Ważnym ośrodkiem naukowo – badawczym jest Wydział Nauk Medycznych UWM. Olsztyn posiadając wysoko wyspecjalizowaną kadrę lekarską jest miastem, które oferuje dobry poziom opieki medycznej. Wraz z wyjątkowym położeniem Olsztyna, pozwala to na rozwijanie rynku usług lekarskich i rehabilitacyjnych, który nabiera na znaczeniu m.in. wskutek starzenia się społeczeństwa
  • Olsztyńscy przedsiębiorcy oraz firmy, których działalność może przynieść nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne, ale i naukowe oraz kulturowe traktowani są w sposób priorytetowy. Z kolei biznes zaangażowany jest w życie miasta np. we wspieranie kultury
  • Olsztyn postrzegany jest jako miasto, w którym przyjazna przestrzeń i dobre warunki życia idą w parze z rozwojem gospodarczym opartym o nowoczesne gałęzie przemysłu i usług, co przyciąga przedsiębiorstwa oferujące miejsca pracy wysokiej jakości
  • W Olsztynie nie otwierają się nowe centra handlowe. Sklepy przenoszą się na ulice. Powstają typowe deptaki handlowe
  • W Olsztynie powstają centra outsourcingowe, lecz co do zasady traktowane są jako miejsca pracy dla osób szukających dopiero doświadczenia zawodowego
  • W Olsztynie pojawia się inny, duży inwestor, dzięki czemu zostaje przełamana pozycja Michelin, jako największego zakładu pracy w Olsztynie