Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Zamieszkaj w Śródmieściu – normalne życie czy smród spalin?

Jakość naszego życia zależy m.in. od przestrzeni, w której mieszkamy. Każdy z nas potrzebuje skrawka zieleni, miejsca do odpoczynku i spokoju, tam gdzie mieszka. Taka przyjazna przestrzeń wpływa pozytywnie na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Wpływa również dodatnio na wartość budynków i mieszkań.

W ostatnim czasie wiele się mówi o rozwoju Śródmieścia Olsztyna oraz niekorzystnym zjawisku suburbanizacji. Powstał, m.in. Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia, ma powstać projekt: „Zamieszkaj w Śródmieściu”. Ponadto Śródmieście będzie objęte programem rewitalizacji. To wszystko po to, aby zachęcić do mieszkania w centrum Olsztyna.

Tymczasem Urząd Miasta, zamiast rewitalizacji zapomnianych i zaniedbanych podwórek, znajdujących się między ul. Partyzantów a nasypem kolejowym, planuje budowę parkingu (rys.1) Zgodnie z projektem, w centrum Olsztyna, w podwórkach budynków, pod oknami mieszkańców, miałby powstać parking dla blisko 100 samochodów! Projekt powstał jako składowa  zadania „Przebudowy ul. Partyzantów na odcinku  od 1-go Maja do Pl. Bema w Olsztynie”. Przypominamy, że mieszkańcy w trakcie konsultacji negatywnie wypowiadali się co do parkingu.

Partyzantów - plany ratusza

Parking na szkodę miasta

Pojawienie się tak dużego parkingu w centrum miasta spowoduje wzrost liczby samochodów.  Samochodów, które będą przyjeżdżały spoza Olsztyna. Zmiany odczuje cała ul. Partyzantów. Więcej samochodów to więcej spalin, większy hałas i korki, a w efekcie spadek jakości życia. Z dużym prawdopodobieństwem przełoży się to na obniżenie atrakcyjności tego obszaru i doprowadzi do ucieczki mieszkańców do bardziej przyjaznych części Olsztyna. Poza tym budowa parkingu, a także jego utrzymanie będą stanowiły dodatkowe obciążenie budżetu miasta. Należy również doliczyć wzrost kosztów leczenia m.in. z powodu chorób układu oddechowego. Same straty, żadnych korzyści. Można to odebrać jako przyzwolenie na degradację centrum miasta i wyprowadzkę mieszkańców poza granice Olsztyna.

Alternatywny sposób zagospodarowani

Jest to teren położony w ścisłym centrum miasta, w pobliżu najważniejszych instytucji publicznych i kulturalnych.  Stworzenie nowej zabudowy, przy jednoczesnym wykreowaniu wysokiej jakości przestrzeni publicznych, pozwoli w pełni wykorzystać jego potencjał. Znajdzie się tam zarówno miejsce na zieloną przestrzeń między budynkami, z bezpiecznymi placami zabaw, ławkami i oświetleniem, jak i miejsca postojowe przy nasypie kolejowym (Rys.2). Takie działania spowodują także wzrost atrakcyjności sąsiednich, istniejących kamienic. W ten sposób wzrosną wpływy do budżetu miasta (co najmniej z podatków lokalnych), a mieszkańcy zyskają atrakcyjną przestrzeń publiczną i nie będą narażeni na szkodliwe dla zdrowia spaliny.

Partyzantów - plan alternatywny

Petycja

W dniu 4 maja, do Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza została złożona petycja w sprawie rezygnacji z budowy parkingu i wybrania alternatywnego, korzystniejszego dla całego miasta, sposobu zagospodarowania terenu przy ul. Partyzantów. Pod petycją podpisało się ponad 80 osób.

Czekamy na odpowiedź.