Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Rewitalizacja w olsztyńskim stylu

W kwietniu odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu do spraw opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020 r., w pracach którego od sierpnia 2015 roku aktywnie uczestniczyli także przedstawiciele Forum Rozwoju Olsztyna. Na podstawie wypracowanych założeń oraz zgłoszonych przez mieszkańców Olsztyna pomysłów (w formie karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego), Urząd Miasta przygotowuje obecnie program rewitalizacji. Wpłynęło ponad 70 wniosków złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz nielicznych przedsiębiorców. W ramach prac Zespołu zgłaszaliśmy liczne uwagi i propozycje rozwiązań, które naszym zdaniem mogły wpłynąć pozytywnie na przygotowanie i skuteczną realizację rewitalizacji w Olsztynie. Czy jednak rewitalizacja będzie faktycznie przeprowadzona w prawidłowy sposób? Mamy pewne obawy.

Przygotowanie procesu rewitalizacji w Olsztynie odbywa się na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a nie na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która weszła w życie 18 listopada 2015 r. Wybór takiego rozwiązania uniemożliwia zastosowanie nowych narzędzi ustawowych, na co zwracaliśmy uwagę i co potwierdza Prezydent Piotr Grzymowicz, stwierdzając, że ustawa o rewitalizacji „daje nowe narzędzia prawne, które pomagają w usprawnieniu realizacji rewitalizacji w kilku sferach, takich jak polityka lokatorska czy gospodarka nieruchomościami”. Niestety nie wyjaśnia, dlaczego zdecydował z nich zrezygnować, argumentując jedynie, że nawet Warszawa realizuje rewitalizację na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Kolejna sprawa, która wzbudza nasz niepokój, to słaba partycypacja społeczna. Ilość spotkań informacyjnych na temat działań przygotowawczych do procesu rewitalizacji była stanowczo zbyt mała. Nie odbyły się żadne spotkania terenowe czy warsztaty – mówiąc krótko rewitalizacja „nie wyszła” do ludzi. Dlatego też wnioskowaliśmy o rozszerzenie działań informacyjnych w stosunku do olsztynian zamieszkujących obszar rewitalizacji oraz o wydłużenie terminu składania kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jednak zdaniem Prezydenta trzy spotkania informacyjne (23.02., 26.02, oraz 05.03) są wystarczające, aby wzbudzić odpowiednie zainteresowanie mieszkańców – mimo że według badań zleconych przez Urząd Miasta większość mieszkańców Olsztyna nie rozumie czym jest rewitalizacja.

Na razie pozostaje nam czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Jak widać, przygotowania urzędników do rewitalizacji niczym się nie różnią od przygotowań do wielkich inwestycji, które miały lub będą miały miejsce w Olsztynie. Szybko, po łebkach i przy małym zainteresowaniu obywateli i chyba przy jeszcze mniejszych chęciach ze strony Urzędu Miasta, aby to zainteresowanie wzbudzić.