Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Olsztyn zasługuje na dobrego architekta miejskiego!

Z końcem listopada pracę zakończyła Magdalena Rafalska – dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa. Zatem obecnie w Olsztynie nie ma architekta miejskiego. Dlatego wystosowaliśmy dzisiaj apel do Prezydenta Olsztyna o zorganizowanie otwartego konkursu na to stanowisko.

Głównymi założeniami konkursu mają być publiczne przesłuchania, a także przedstawienie przez kandydatów pomysłów na rozwiązanie problemu rozlewania się naszego miasta. Uważamy, że funkcja architekta miejskiego jest niezwykle ważna, dlatego tak istotny jest sposób wyboru właściwej osoby.

Czekamy zatem na deklarację Piotra Grzymowicza, czy w ogóle zamierza przeprowadzić konkurs, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Poniżej do pobrania treść naszego apelu.