Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Kopernik, Jaracz i Św. Jan ostrzegają przed smogiem

Wbrew obiegowej opinii i hasłom promocyjnym Olsztyn nie jest już zielonym „miastem ogrodem”. Nawet poza sezonem grzewczym występują regularne przekroczenia norm stężenia rakotwórczych pyłów w olsztyńskim powietrzu. W dodatku jakość powietrza w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych oraz w centralnej i południowej części miasta w ogóle nie jest monitorowana, dlatego brak pełnych danych o wielkości zagrożenia. Niestety, władze Olsztyna w żaden sposób nie odnoszą się do tego problemu ani nie ostrzegają olsztynian przed smogiem. Nie podejmują też żadnych działań zaradczych – ani doraźnie, ani długoterminowo. Jedynie presja mieszkańców może zmusić władze do podjęcia działań, dzięki którym będziemy mogli oddychać pełną piersią

W związku z tym zorganizowaliśmy mały happening. Na pomnikach Kopernika, Stefana Jaracza i św. Jana założyliśmy maski przeciwpyłowe oraz tablice informacyjne.