Konferencja prasowa w sprawie Dworca Głównego w Olsztynie.

W dniu 19 października zorganizowaliśmy (FRO, SARP i SKZ) konferencję prasową celem wyjaśnienia niejasności nagromadzonych wokół kwestii przyszłości Dworca Głównego w Olsztynie.

Konferencja nieprzypadkowo miała miejsce w Domu Mendelsohna (siedzibie Stowarzyszenia Borussia). Budynek ten przez wiele lat niszczał, groziła mu rozbiórka. Dzięki staraniom osób skupionych wokół stowarzyszenia Borussia został wyremontowany i może nadal służyć mieszkańcom. Co ciekawe, budynek został zaprojektowany przez Ericha Mendelsohna, prekursora modernizmu międzynarodowego, czyli stylu, z którego zasadami wybudowano dworzec w Olsztynie.

Poniżej streszczenie konferencji.

Na początek przypomnieliśmy dotychczasowy przebieg działań związanych z budynkami dworcowymi. M.in. aktywny udział w pracach nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zorganizowanie debaty w sprawie przyszłości dworca, wystosowanie apelu do Prezydenta o podjęcie rozmów z PKP.

Przybliżyliśmy również przyczyny złożenia wniosku o wpis do rejestru zabytków. Przede wszystkim ma on na celu ochronę istniejącego, funkcjonalnego zespołu budynków dworcowych, spełniających rolę zintegrowanego centrum przesiadkowego. Do tego dochodzą wartości architektoniczne i kulturowe. Budynek, po renowacji i modernizacji mógłby się  również stać perłą architektury nie tylko Olsztyna, ale całego województwa.
Opisaliśmy także przebieg całej procedury wpisu do rejestru zabytków.

Następnie wyjaśniliśmy zasadnicze niejasności dotyczące tematu.

Wpis do rejestru a możliwość modernizacji i przystosowanie do aktualnych standardów.

  • Wpis do rejestru absolutnie nie zamyka możliwości modernizacji dworca, przystosowania do aktualnych standardów, ani budowy kładki na Zatorze. Pozostawia natomiast bardzo funkcjonalny zespół budynków, który może dalej służyć mieszkańcom.

Przyszłość dworca a Działania PKP.

  • działania PKP mają polegać na przebudowie układu torowego wraz z peronami oraz budowie nowego dworca. Perony mają być podwyższone i poszerzone, ale od peronu pierwszego w stronę Zatorza, wobec czego nie ma konieczności wyburzania istniejącego budynku. Dodatkowo zapisy MPZP wyraźnie wskazują linie zabudowy, które nie mogą być przesunięte.
  • nie ma koncepcji nowego budynku, czyli wyburzamy, ale nie wiemy co w zamian.
  • utrata dofinansowania; wiadomo, że na całą inwestycję przeznaczono 135 mln., z czego wkład własny PKP to 100 mln.; PKP nie posiada żadnej koncepcji, jest na etapie wyłaniania firmy projektowej, wystarczy dołożyć 4 koncepcję, która będzie uwzględniała modernizację dworca, a prace będą mogły ruszyć niezależnie od decyzji konserwatora zabytków

Przyszłość dworca a działania prywatnego właściciela dawnego PKS.

  • Prezes spółki twierdzi, że koncepcja jest już gotowa, ale do tej pory nie przedstawił żadnych konkretnych planów. Od momentu uchwalenia MPZP, który był zgodny z zamiarami właściciela terenu, żadne działania inwestycyjne nie zostały podjęte.
  • Obecnie spółka wyprzedała majątek ruchomy (PKS-autobusy, przewozy).

Przyszłość dworca a działania Urzędu Miasta (UM).

  • Urząd Miasta (UM) praktycznie nie posiada żadnego wpływu na przyszłość terenu dworca. W posiadaniu gminy Olsztyn był plac przed dworcem, ale został wymieniony z PKP.
  • Przyjęto również MPZP, który umożliwia budowę olbrzymiego centrum handlowego. (zwracamy uwagę, że plan ten jednocześnie umożliwia modernizację istniejącego dworca).
  • W czerwcu 2015 r. przyjęto Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia, w którym wyraźnie wskazano, że budynek dworca, jako dobro kultury współczesnej powinien podlegać ochronie – UM nie wywiązuje się z tych zapisów.
  • 19 sierpnia 2016 odbyło się spotkanie, na którym PKP oczekiwało od UM zastanowienia się nad działaniami, które doprowadzą do decyzji o przyszłości dworca (wyburzyć czy zostawić). (notatka ze spotkania) Zaproponowano UM wskazanie funkcji samorządowych, które mogłyby się znaleźć w nowym budynku. Ratusz nie wskazał żadnych.

Przedstawiliśmy realizacje dworców kolejowych w Polsce, tych lepszych i tych gorszych. (podaliśmy przykład dworca w Bydgoszczy Głównej, przedstawiona suma odnosi się do kosztów budowy dworca i przebudowy układu peronów i torów)
Zaprezentowaliśmy przygotowane przez nas wstępne wizualizacje Dworca Głównego w przypadku jego modernizacji.

Poinformowaliśmy również o uruchomieniu specjalnej strony poświęconej tematowi dworca.

http://dworzec.fro.olsztyn.pl/

Wszystkie informacje, ulotki, wizualizacje zostały stworzone przez członków stowarzyszeń za własne pieniądze, w prywatnym czasie.