Zagospodarowanie rzek i jezior w Olsztynie – konsultacje.

Jeżeli chcemy mieć wpływ na to jak będzie wyglądało miejsce, w którym żyjemy, jak będzie wyglądał i jak może się Olsztyn rozwijać, warto wziąć udział w konsultacjach organizowanych przez Urząd Miasta.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu “Przestrzeń dla partycypacji”. Projekt ma wyjaśnić mieszkańcom czym jest, jaką pełni rolę oraz jak można wpłynąć na kształt najważniejszego dokumentu planistycznego miasta, czyli Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna.To właśnie na wytycznych zapisanych w Studium powstają plany szczegółowe, czyli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
Ponieważ omówienie założeń dotyczących całego miasta zajęłoby mnóstwo czasu i mogłoby być nużące dla mieszkańców, postanowiono ograniczyć się do zagospodarowania terenów wzdłuż olsztyńskich rzek i wokół jezior.

Konsultacje na temat zagospodarowania terenów wzdłuż rzek mają pomóc odpowiedzieć na pytania o to, jaki kierunek rozwoju tego obszaru przyjąć, czy dopuszczać zabudowę w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a jeśli tak, to na jakich zasadach, a także w jaki sposób kształtować tereny publiczne, by zachować ich ciągłość.

Przedmiotem konsultacji w sprawie zagospodarowania terenów wokół jezior będą m.in. obecne i oczekiwane sposoby ich wykorzystania oraz aktualna oferta publicznych terenów rekreacyjnych wokół jezior w mieście. Urzędnicy chcą dowiedzieć się, czy jest ona akceptowana przez mieszkańców, a jeśli nie, to co należałoby zmienić.

Doświadczenie zdobyte w trakcie warsztatów umożliwi mieszkańcom składanie wniosków do projektu całego Studium, nie tylko dla terenów przy rzekach, czy jeziorach. Będzie się można dowiedzieć i nauczyć w jaki sposób napisać wniosek do projektu Studium oraz gdzie go złożyć.

Spotkania i warsztaty będą się odbywały w każdy wtorek listopada.

Poniżej harmonogram spotkań:

7.11 (wtorek) godz. 17.30 – Spotkanie otwarte, Ratusz sala 219
I. część – Panel ekspertów
II. część – World Cafe
14.11 (wtorek) godz. 17.30 Muzeum Nowoczesności Tartak Raphaelsonów
I spotkanie warsztatowe – Temat wiodący: Otoczenie rzek
21.11 (wtorek) godz. 17.30 CRS Ukiel Kapitanat
II spotkanie warsztatowe – Temat wiodący: Otoczenie jezior Ukiel i Długiego
28.11 (wtorek) godz. 17.30 siedziba FOSy, ul. Linki 3/4
III. spotkanie warsztatowe – Podsumowanie.

Jak nas poinformowali organizatorzy podczas spotkań zostanie również przygotowana „Kreatywna strefa”, w której z pomocą animatora dzieci będą mogły wyrazić swoje zdanie w formie artystycznej.

Więcej informacji na stronie: konsultacje.olsztyn.eu 

oraz na profilu: Przestrzeń dla partycypacji