Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Piotr Grzymowicz w końcu odpowiedział na nasz apel dotyczący jawności

Po prawie trzech miesiącach otrzymaliśmy odpowiedź na nasz styczniowy apel dotyczący jawności w Urzędzie Miasta. Nie ukrywamy, że odpowiedź Piotra Grzymowicza przyjęliśmy z mieszanymi uczuciami.

Z jednej strony dowiedzieliśmy się, że Prezydent rozważa wprowadzenie rejestru umów, który byłby podobny do rejestru gdańskiego (jest to rejestr uważany za wzorcowy), z drugiej strony Prezydent w żaden sposób nie odniósł się do naszej propozycji udostępnienia jego kalendarza czy złożenia deklaracji o niezatrudnianiu radnych w podległych mu spółkach.

Oczywiście będziemy kontynuować nasze działania w tej sprawie i już niedługo zamieścimy odpowiedź na list Prezydenta.

Odpowiedź Prezydenta jawność