Kajak Miejski

„Kajak Miejski” to unikalny projekt naszego stowarzyszenia, poprzez który chcemy zwrócić uwagę władz miasta i samych mieszkańców na ogromny potencjał szlaków wodnych znajdujących się na terenie Olsztyna. Dzięki połączeniu olsztyńskich jezior, Łyny, Kortówki, istniejących kanałów oraz wybudowaniu, zaledwie, kilku nowych dróg wodnych, możliwe byłoby stworzenie niezwykle atrakcyjnej sieci tras kajakowych. Realizacja projektu dałaby wiele nowych możliwości rekreacyjnych nie tylko turystom, ale także samym mieszkańcom Olsztyna. O ile wiele regionów Polski można podziwiać z perspektywy kajaka, o tyle zwiedzanie miast z wiosłem w dłoni należy do rzadkości. Olsztyn mógłby, pod tym względem, zaprezentować nową jakość!

KajakMiejskibanner

W obrębie naszego miasta znajduje się łącznie 42 km cieków wodnych! Żeby sieć tras kajakowych stała się kompletna, należy udrożnić istniejące już kanały (ok. 5,4 km) oraz zbudować ok. 5 km nowych.

Miasto – ogród to nie tylko drzewa i zieleń miejska, ale również rzeki i jeziora. „Kajak miejski” jest projektem śmiałym, ale możliwym do zrealizowania. Najwyższy czas, aby Olsztyn wykorzystał szansę jaką daje mu natura!


Turystyka

Kajak Miejski to przede wszystkim pomysł na produkt turystyczny Olsztyna. Wierzymy, że właśnie połączenie idei publicznie dostępnego kajaka z ciekawymi trasami, które w odróżnieniu od dzikich szlaków na Mazurach, dają znacznie szersze możliwości poznawania kultury i udziału w różnych wydarzeniach, sprawią że do stolicy Warmii i Mazur napłynie wielu miłośników kajaków, a ich pobyt w naszym mieście znacznie się wydłuży.


Środowisko

Projekt końcowy systemu kajaka miejskiego powinien stawiać duży akcent na środowisko i jego ochronę. Hasło „Miasto O!gród z natury” musi być realizowane. Podstawową zaletą proponowanego systemu jest udrożnianie szlaków wodnych co miałoby pozytywny wpływ na naturalne oczyszczanie się jezior.


Komunikacja

Wbrew niektórym opiniom: głównym zadaniem kajaka miejskiego nie jest zastąpienie komunikacji miejskiej, lecz stworzenie nowych możliwości turystycznych oraz produktu, który będzie wyraźnie wyróżniał Olsztyn spośród wielu miast starających się pozyskać turystów.


Marketing

Kajak Miejski powinien wykorzystywać nowoczesne technologie: od nadajnika GPS i możliwości zamawiania zdjęć robionych np. z mostu (zobacz więcej w: Innowacyjność).


Wydłużyć sezon

Chyba każdy chciałby żeby lato trwało dłużej. Tego jednak nie zmienimy: kajakiem w Olsztynie popływamy, co najwyżej, kilka miesięcy w roku. Później nadciąga długa i sroga zima… A może nie jest to problem?


Tradycje sportowe i ich upowszechnianie

Olsztyn chce być aktywny sportowo. Pokazuje to sukces akcji Olsztyn Aktywnie! Stolica Warmii i Mazur od dawna związana jest ze sportem i rekreacją. Obok tradycji siatkarskich, zawsze podkreśla się bogactwo naturalne miasta którym jest – w zależności od przyjętej definicji – 13 lub nawet 15 jezior. Mieszkańcy Olsztyna mają świetne sukcesy w kajakarstwie: mamy kajakarzy olimpijczyków!


O Kajaku Miejskim w mediach: