Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Dworzec Główny

Każdy mieszkaniec Olsztyna wie to bardzo dobrze – Dworzec Główny powinien być wizytówką naszego miasta. Niestety budynek Dworca Głównego oraz jego pobliskie otoczenie straszą od lat swoim zaniedbanym i nieprzyjaznym wyglądem. Dlatego też Forum Rozwoju Olsztyna brało aktywny udział w przygotowywaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który miał umożliwić budowę nowego dworca oraz monitoruje na bieżąco działania urzędników, inwestora oraz PKP w tej sprawie.

Dworzec Olsztyn - wizualizacja 1

Wizualizacja przygotowana przez Forum Rozwoju Olsztyna w 2015 r.

Plany budowy nowego dworca pojawiły się w 2012 roku. Głównym zainteresowanym tą inwestycją była spółka Retail Provider, która kupiła część kompleksu dworcowego i wyraziła chęć budowy centrum handlowego połączonego z dworcem. Już wtedy Forum Rozwoju Olsztyna przedstawiło pierwsze propozycje dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia. Wnosiliśmy m.in. o rejestrację spółki celowej w Olsztynie (dzięki część podatku zasiliłaby miejską kasę) oraz organizację konkursu architektonicznego na zagospodarowania placu przed dworcem. Braliśmy również aktywny udział w pracach nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, którego uchwalenie miało umożliwić rozpoczęcie inwestycji. Z uwagi na fakt, że od jego przyjęcia w listopadzie 2013 roku, negocjacje w sprawie budowy nowego obiektu utknęły w martwym punkcie, wiosną 2015 roku zorganizowaliśmy debatę dla mieszkańców dotyczącą przyszłości Dworca Głównego oraz zaprezentowaliśmy własną wizję jego remontu. W 2016 roku PKP stanowczo stwierdziły, że chcą remontować część kolejową dworca z pomocą środków unijnych. Dowodzi to słuszności naszych działań i pokazuje, że mieliśmy rację twierdząc, że warto zachować Dworzec Główny.

Szczegółowe informacje o naszych działaniach w sprawie Dworca Głównego…