Dworzec Główny

Każdy mieszkaniec Olsztyna wie to bardzo dobrze – Dworzec Główny powinien być wizytówką naszego miasta. Niestety budynek Dworca Głównego oraz jego pobliskie otoczenie straszą od lat swoim zaniedbanym i nieprzyjaznym wyglądem. Dlatego też Forum Rozwoju Olsztyna brało aktywny udział w przygotowywaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który miał umożliwić budowę nowego dworca oraz monitoruje na bieżąco działania urzędników, inwestora oraz PKP w tej sprawie.

Dworzec Olsztyn - wizualizacja 1

Wizualizacja przygotowana przez Forum Rozwoju Olsztyna w 2015 r.

Plany budowy nowego dworca pojawiły się w 2012 roku. Głównym zainteresowanym tą inwestycją była spółka Retail Provider, która kupiła część kompleksu dworcowego i wyraziła chęć budowy centrum handlowego połączonego z dworcem. Już wtedy Forum Rozwoju Olsztyna przedstawiło pierwsze propozycje dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia. Wnosiliśmy m.in. o rejestrację spółki celowej w Olsztynie (dzięki część podatku zasiliłaby miejską kasę) oraz organizację konkursu architektonicznego na zagospodarowania placu przed dworcem. Braliśmy również aktywny udział w pracach nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, którego uchwalenie miało umożliwić rozpoczęcie inwestycji. Z uwagi na fakt, że od jego przyjęcia w listopadzie 2013 roku, negocjacje w sprawie budowy nowego obiektu utknęły w martwym punkcie, wiosną 2015 roku zorganizowaliśmy debatę dla mieszkańców dotyczącą przyszłości Dworca Głównego oraz zaprezentowaliśmy własną wizję jego remontu. W 2016 roku PKP stanowczo stwierdziły, że chcą remontować część kolejową dworca z pomocą środków unijnych. Dowodzi to słuszności naszych działań i pokazuje, że mieliśmy rację twierdząc, że warto zachować Dworzec Główny.

Niestety kolejarze wycofali się ze swoich pomysłów i uznali, że najlepszym wyjściem będzie zburzyć dworzec i wybudować nowy, który najprawdopodobniej nie będzie połączony z częścią PKS. Dlatego też wraz z olsztyńskimi oddziałami Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wiosną 2017 roku postanowiliśmy podjąć działania, aby Dworzec Główny został uznany za zabytek. Więcej informacji na temat przyszłości Dworca Głównego można znaleźć na stronie http://dworzec.fro.olsztyn.pl, którą opublikowaliśmy w październiku 2017 roku.

Szczegółowe informacje o naszych działaniach w sprawie Dworca Głównego…