Nasze działania w sprawie remontu Dworca Głównego

Dworzec Główny - wnętrze

Wnętrze wyremontowanego Dworca Głównego – wizualizacja Forum Rozwoju Olsztyna

Jesienią 2013 roku roku złożyliśmy kilkadziesiąt uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, którego uchwalenie miało umożliwić rozpoczęcie inwestycji. Niestety zdecydowanej większości postanowień planu, które leżą w interesie inwestora, nie zaś mieszkańców, nie udało się zmienić.

Przez cały rok 2014 nie zapadły żadne decyzje dotyczące remontu Dworca Głównego. Dopiero na początku 2015 roku w mediach znowu zaczęły pojawiać się informacje o ewentualnym rozpoczęciu robót. W styczniu na antenie lokalnej TVP, Prezydent Piotr Grzymowicz stwierdził, że nawet jeśli nie dojdzie do porozumienia z inwestorem, którego zamiarem jest budowa centrum handlowego, miasto jest w stanie wyremontować obecny obiekt razem z PKP. Uznaliśmy, że jest to ogromna szansa na uratowanie obecnego dworca i zapobieżenie budowy wielkiego centrum handlowego. Dlatego też wraz z innymi stowarzyszeniami wystosowaliśmy apel do Prezydenta, w którym poprosiliśmy go o przedstawienie mieszkańcom informacji, na ile realne są szanse remontu obiektu oraz przedstawiliśmy zalety takiego rozwiązania.

Piotr Grzymowicz zlekceważył niestety głos stowarzyszeń i kontynuował negocjacje z firmą Retail Provider. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować debatę dla mieszkańców, na którą zaprosiliśmy Prezydenta Piotra Grzymowicza oraz przedstawicieli PKP S.A. i firmy Retail Provider. W jej trakcie omówiliśmy zalety remontu obecnego Dworca Głównego oraz poinformowaliśmy o negatywnych skutkach budowy kolejnego centrum handlowego w Olsztynie. Jak można się było spodziewać, zaproszeni goście stwierdzili, iż powstanie nowego dworca z centrum handlowym jest koniecznie i nie niesie za sobą żadnych zagrożeń.

Dlaczego jesteśmy za remontem Dworca Głównego:

  • jest to rozwiązanie o wiele tańsze
  • obecnie istniejący obiekt jest funkcjonalny (wymaga jedynie pewnych zmian, jak dodanie ruchomych schodów i innych ułatwień dla podróżnych i niepełnosprawnych)
  • kolejne centrum handlowe wpłynie negatywnie na lokalną przedsiębiorczość
  • nowy dworzec będzie jedynie dodatkiem do wielkiego centrum handlowego (może dojść do powtórki z Poznania)
Dworzec Główny po remoncie nocą - wizualizacja Forum Rozwoju Olsztyna

Dworzec Główny po remoncie nocą – wizualizacja Forum Rozwoju Olsztyna

W kolejnych miesiącach trwały według doniesień medialnych dalsze rozmowy w sprawie rozpoczęcia robót budowlanych. Co więcej, jesienią 2015 roku przedstawiciele PKP oraz Retail Provider poinformowali, że możliwy jest remont obecnego obiektu. W 2016 roku kolejarze jeszcze z większą pewnością potwierdzili chęć remontu części kolejowej dworca. 

Niestety wkrótce PKP zmieniły zdanie i ogłosiły, że remont budynku nie wchodzi w grę i obecny obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy dworzec. W międzyczasie spółka zorganizowała konsultacje społeczne dotyczące planów kolejarzy. W trakcie konsultacji okazało się, że PKP planuje wybudować mniejszy obiekt za około 20 milinów złotych. Projekt miałby zostać wyłoniony w wyniku przetargi, nie zaś konkursu architektonicznego. Ponadto kolejarze nie byli w stanie odpowiedzieć, jak wyglądałby dworzec. Na spotkaniach konsultacyjnych zaprezentowano jedynie przybliżone zarysy budynku.

Był to dla nas jasny sygnał, że PKP traktuje Olsztyn po macoszemu i nie doczekamy się dworca na miarę miasta wojewódzkiego. Po długich dyskusjach wraz z olsztyńskimi oddziałami Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wiosną 2017 roku postanowiliśmy podjąć działania, aby Dworzec Główny został uznany za zabytek, co uratowałby go przed wyburzeniem. Dzięki temu zachowany zostałby funkcjonalny i dobrze wykonany obiekt, który po gruntownej modernizacji mógłby z powodzeniem dalej służyć mieszkańcom i być perełką modernizmu w naszym regione. Obecnie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie prowadzi postępowanie w tej sprawie. Decyzję, czy Dworzec Główny zostanie zabytkiem powinniśmy poznać za kilka miesięcy. 

W październiku 2017 roku opublikowaliśmy specjalną stronę internetową, na której zamieściliśmy najważniejsze informacje dotyczące dworca oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z postępowaniem o wpis do rejestru zabytków. W grudniu zaprezentowaliśmy także kolejne wizualizacje pokazujące wnętrze dworca. W porównaniu do grafik z 2015 roku, obecne wizualizacje powstały w oparciu o założenie, że dworzec zostanie uznany za zabytek, zatem jego wystrój pozostanie w większości niezmieniony. Oczywiście uwzględniliśmy nowoczesne rozwiązania, jak windy czy schody ruchome. 

Dworzec Główny w Olsztynie - remont - hol główny spod antresoli - wizualizacja części PKP

Dworzec Główny w Olsztynie – hala PKP – wizualizacja FRO

Dworzec Główny w Olsztynie - remont - hol główny z góry - wizualizacja części PKP

Dworzec Główny w Olsztynie – hala PKP – wizualizacja FRO

Dworzec Główny w Olsztynie - remont - hol główny i dworzec autobusowy - wizualizacja części PKP

Dworzec Główny w Olsztynie – hala PKP – wizualizacja FRO

Dworzec Główny w Olsztynie - remont - hol główny, kasy, schody, przejscie na peron - wizualizacja części PKP

Dworzec Główny w Olsztynie – hala PKP – wizualizacja FRO

Dworzec Główny w Olsztynie - remont - hol główny na wiezowiec - wizualizacja części PKP

Dworzec Główny w Olsztynie – hala PKP – wizualizacja FRO