Działamy dalej, aby ocalić Dworzec Główny!

To nie koniec naszych działań, aby ocalić Dworzec Główny w Olsztynie!

Przypominamy, że Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił zajęcia się sprawą dworca z powodów formalnych. WKZ uznał, że cele statutowe FRO nie dotyczą ochrony zabytków. Natomiast w przypadku Stowarzyszenia Architektów Polskich – oddział w Olsztynie oraz lokalnego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków stwierdził, że obie organizacje nie wykazały istnienia interesu społecznego uzasadniającego rozpatrzenie wniosku.

Od powyższych rozstrzygnięć wszystkim stowarzyszeniom przysługiwało prawo odwołania, z którego skorzystaliśmy. Zobaczymy, komu przyzna rację Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dokumenty dotyczące sprawy: