Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Jest szansa na remont Dworca Głównego!

Według ostatnich doniesień medialnych, PKP oraz Retail Provider rozważają możliwość zachowania obecnego Dworca Głównego. Jak przyznaje Rafał Trusiewicz, Prezes spółki Retail Provider:

nie zdecydowaliśmy jeszcze, czy byłby to remont i przebudowa obecnego budynku, czy odtworzenie jego bryły. Budowa nowego może okazać się łatwiejsza. Chcemy też pozostawić w miejscu obecnego wieżowca dominantę podobnej wysokości, jak obecny biurowiec.

Trusiewicz tłumaczy, że taki projekt uwzględniałby przejście na Zatorze. Poza tym uzupełniony byłby o funkcje konferencyjne, biurowe lub hotelowe. – Ta wersja jest obecnie bardzo poważnie brana pod uwagę. Zleciłem jej przygotowanie nie tylko ze względu na kwestie finansowe, ale przede wszystkim pod wpływem odbioru społecznego, m.in. tego jak postrzegana jest inwestycja w Poznaniu. – twierdzi Trusiewicz. – Chcemy, żeby nowy obiekt był dobrze przyjęty przez mieszkańców i spełniał ich oczekiwania. Stąd uwzględnienie w planach bryły obecnego dworca. Jestem przekonany, że nasza koncepcja się spodoba.

Jak widać, mieliśmy rację w sprawie Dworca Głównego. A przecież na naszej debacie słyszeliśmy masę argumentów, że Dworzec Główny nadaje się tylko do wyburzenia. Twierdził tak również architekt Mariusz Ścisło, Prezes SARPu.

Więcej informacji o możliwości zachowania obecnego Dworca Głównego znajdą Państwo w poniższych artykułach:

1 Comment

  1. Pingback: Możliwy remont zamiast wyburzenia! | Życie Olsztyna

Comments are closed.