Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Stowarzyszenia apelują o konsultacje w sprawie II linii

Jakiś czas temu informowaliśmy, że nie będzie realnych konsultacji społecznych w sprawie przebiegu II linii tramwajowej. Wskutek Zarządzenia wydanego przez Prezydenta Grzymowicza już wkrótce ma dojść do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy sieci tramwajowej. W związku z tym osiem olsztyńskich stowarzyszeń, w tym Forum Rozwoju Olsztyna, wystosowało do Prezydenta Grzymowicza apel w tej sprawie. Pod apelem podpisały się następujące organizacje:

  • Stowarzyszenie Borussia
  • Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Olsztynie
  • Stowarzyszenie „Święta Warmia”
  • Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna
  • Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Olsztyna
  • Stowarzyszenie „Mieszkańcy dla Olsztyna”
  • Klub Republikański Olsztyn
  • Stowarzyszenie „Warnija”

Poniżej treść apelu:

Szanowny Panie Prezydencie!

W ostatnich dniach czerwca br. zapadły pierwsze decyzje dotyczące przedłużenia obecnie budowanej linii tramwajowej. Wydane przez Pana Zarządzenie (nr 226) umożliwiło otwarcie przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej          z wyposażeniem”. Oznacza to rozpoczęcie procesu, którego ostatecznym celem ma być budowa II linii.

Uważamy, że pierwszorzędną kwestią jest określenie przebiegu kolejnej linii. To właśnie położenie trasy wpłynie w zasadniczy sposób na użyteczność i popularność tramwaju. Naszym zdaniem jej przebieg powinien zostać ustalony w ramach konsultacji społecznych, w trakcie których mieszkańcy oraz specjaliści przedstawią swoje propozycje.

Dzięki temu olsztynianie będą mieli realny wpływ na rozwój miasta, a także poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, przez co łatwiej zaakceptują niezbędne wydatki czy niedogodności związane z rozbudową sieci tramwajowej. Z pewnością będzie miało to również pozytywne przełożenie na postrzeganie komunikacji publicznej jako środka transportu alternatywnego dla samochodu. Co więcej, przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych na wczesnym etapie przygotowywania inwestycji przyczyni się do zwiększenia zaufania do administracji publicznej, efektywniejszego wydatkowania publicznych pieniędzy, a przede wszystkim do wyboru rozwiązań, które najbardziej usatysfakcjonują mieszkańców.

Wskazanie w wydanym przez Pana Zarządzeniu wariantu podstawowego i rezerwowego sprawia, że dyskusji na temat rozwoju sieci tramwajowej został nadany odgórnie określony kierunek. Niemożliwa będzie dyskusja nad pomysłami, które mogą być zupełnie odmienne od koncepcji przedstawionych przez Urząd Miasta.

Warto przypomnieć, że Urząd Miasta rozpoczął prace nad aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna. Jednym z jego elementów ma być nowe studium komunikacyjne dla Olsztyna. Uważamy, że przebieg nowych linii komunikacyjnych, a także cały układ transportowy powinien zostać opracowany na podstawie tych dwóch, zaktualizowanych dokumentów, których zmiany, zgodnie z literą prawa, wymagają przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W związku z powyższym apelujemy do Pana o odwołanie Zarządzenia nr 226 z dnia 22 czerwca 2015 oraz przetargu otwartego w dniu 27 czerwca br. i przeprowadzenie cyklu spotkań/konsultacji społecznych w sprawie rozwoju komunikacji zbiorowej, w szczególności komunikacji tramwajowej, które umożliwią m.in. uzyskanie odpowiedzi      na pytanie, w jakim kierunku należy rozwijać sieć tramwajową. Budowa drugiej linii będzie bardzo dużym i kosztownym przedsięwzięciem i dlatego wymaga dyskusji, której zabrakło kilka lat temu podczas prac nad projektem I trasy.