Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Los Śródmieścia zależy od radnych

Wystosowaliśmy dzisiaj apel do olsztyńskich radnych w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia. Głosowanie w sprawie przyjęcia Programu odbędzie się już na najbliżej sesji Rady Miasta, w dniu 24 czerwca.

Zachęcamy lokalnych przedsiębiorców oraz olsztyńskie organizacje pozarządowe do przyłączania się do naszej inicjatywy!

Poniżej treść apelu:

Szanowni Radni!

Olsztyn stoi przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest rewitalizacja Śródmieścia. Lata zaniedbań ze strony administracji samorządowej, pozwolenie na budowę centrum handlowego Alfa, nadanie priorytetowego znaczenia ruchowi samochodowemu czy chaos estetyczny i architektoniczny są przyczyną degradacji tej części miasta.

Na szczęście Śródmieście ma szansę stać się wizytówką Olsztyna. Wymaga to jednak spójnych i zakrojonych na szeroką skalę działań, a przede wszystkim wytyczenia strategii, określającej kierunki zagospodarowania tego obszaru.

Dzięki wielomiesięcznej współpracy mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miasta przygotowany został Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia, który opisuje, w jaki sposób powinna być rozwijana centralna część Olsztyna. Naszym zdaniem jest to dobry dokument, którego większość założeń odpowiada współczesnym trendom rozwoju miast i których słuszność potwierdza się w praktyce (mimo kilku mankamentów, do których odniesiemy się wkrótce w uwagach do Programu, jak np. plany budowy estakady nad Parkiem Kusocińskiego).

Dlatego też apelujemy do Państwa o przyjęcie Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia. Przyjęcie tego dokumentu pozwoli w przyszłości dokonać zmian, które są konieczne, aby Śródmieście znowu tętniło życiem. Będzie to możliwe dzięki ograniczeniu ruchu samochodowego i efektywniejszemu wykorzystaniu transportu publicznego, uporządkowania chaosu estetycznego i architektonicznego oraz uchwaleniu nowych planów miejscowych zgodnych z postanowieniami Programu. Oczywiście wiele zmian powinno odbywać się etapami (np. zamknięcie ruchu samochodowego na Starym Mieście) i przy dalszej współpracy zainteresowanych mieszkańców oraz Urzędu Miasta, co ułatwi kontrolę wprowadzanych przekształceń oraz ocenę ich skutków.

Wszyscy doskonale widzimy, że obecne status quo nie może trwać nadal. Dzisiejszy sposób zagospodarowania Śródmieścia w żaden sposób nie przyczynia się do jego rozwoju. Nie bez powodu wielu olsztynian wzdycha nad przedwojennymi pocztówkami prezentującymi uroki dzisiejszego centrum. Zdajemy sobie sprawę, że widoki z tamtych lat już nie wrócą, jednak dzięki ZPRPŚ być może już w niedalekiej przyszłości mieszkańcy Olsztyna zaczną być dumni z wyglądu tej części miasta.

Śródmieście Olsztyna - plany ZPRPSO