Walczymy o remont Dworca Głównego!

Walczymy o remont Dworca Głównego w Olsztynie!

Wraz z olsztyńskimi oddziałami Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wystosowaliśmy apel do Piotra Grzymowicza w sprawie rozpoczęcia negocjacji z PKP, których wynikiem miałby być remont dworca bez potrzeby budowy galerii handlowej.

Według zapewnień Prezydenta Olsztyna istnieje taka możliwość!

Poprosiliśmy również PKP o udzielenie wyczerpujących informacji w sprawie planów remontu Dworca Głównego.

Niedługo pokażemy także wizualizacje prezentujące, jak mógłby wyglądać dworzec po remoncie.

Poniżej treść pism do Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza oraz Prezesa Zarządu PKP S.A. Jakuba Karnowskiego.

 

Szanowny Panie Prezydencie!

W dniu 27 stycznia br., w programie telewizyjnym “Opinie” emitowanym przez TVP Olsztyn zapewnił Pan, że w przypadku braku porozumienia z inwestorem, który ma zamiar wybudować nowy Dworzec Główny wraz z galerią handlową, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby obecny budynek dworca został wyremontowany przez PKP. W związku z tym apelujemy do Pana o rozpoczęcie negocjacji z Polskimi Kolejami Państwowymi, których celem będzie zawarcie porozumienia co do remontu Dworca Głównego bez konieczności wsparcia zewnętrznego inwestora i budowy galerii handlowej.

Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem byłby właśnie remont Dworca Głównego. Budowa kolejnej galerii handlowej w naszym mieście będzie miała negatywny wpływ na sytuację lokalnych przedsiębiorców. Co więcej, przykłady z całej Polski pokazują, że połączenie funkcji dworca z centrum handlowym nie jest najlepszym wyjściem. Ponadto według doniesień prasowych potencjalny inwestor stawia miastu rozmaite żądania dotyczące infrastruktury, których spełnienie leży tak naprawdę jedynie w jego interesie. Przypominamy również, iż według uchwały z dnia 24 września 2014 roku konieczna jest aktualizacja Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyna oraz Planów Miejscowych w Olsztynie m.in. pod kątem budowy kolejnych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Prawdopodobnie po aktualizacji studium okazałoby się, że centrum handlowe obok Dworca Głównego nie powinno powstać.

Skoro istnieje szansa na remont Dworca Głównego bez potrzeby budowy galerii handlowej, Urząd Miasta powinien zrobić wszystko, aby tę szansę wykorzystać. W wielu miastach przeprowadzono już remonty dworców, które nie wymagały zrealizowania innych inwestycji, jak np. utworzenia nowego centrum handlowego. Jednocześnie apelujemy o przekazanie mieszkańcom Olsztyna dokładnych informacji dotyczących dotychczasowych ustaleń UM z PKP oraz o zorganizowanie konsultacji społecznych, które dadzą odpowiedź, jakie oczekiwania mają olsztynianie i czy chcą remontu dworca czy budowy nowego obiektu wraz z centrum handlowym. Wyrażamy również chęć spotkania się z Panem i omówienia sprawy Dworca Głównego. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnym działaniom Urzędu Miasta i obywateli znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Olsztyna.

Pismo do PKP:

Szanowny Panie Prezesie!

W dniu 27 stycznia br., w programie telewizyjnym “Opinie” emitowanym przez TVP Olsztyn Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz zapewnił, że w przypadku braku porozumienia z inwestorem, który ma zamiar wybudować nowy Dworzec Główny wraz z galerią handlową, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby obecny budynek dworca został wyremontowany przez PKP. W związku z tym nasze stowarzyszenie wraz z olsztyńskimi oddziałami Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wystosowało do Pana Piotra Grzymowicza apel o rozpoczęcie negocjacji z Polskimi Kolejami Państwowymi, których celem będzie zawarcie porozumienia co do remontu Dworca Głównego bez konieczności wsparcia zewnętrznego inwestora i budowy galerii handlowej.

Mając powyższe na uwadze chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie są zamiary PKP jeśli chodzi o remont Dworca Głównego? Oczekujemy, iż PKP przedstawi dokładne informacje dotyczące tych aspektów projektu, które są najistotniejsze z punktu widzenia podróżnych oraz mieszkańców Olsztyna, czyli dotyczących funkcjonalności dworca i jego wyglądu po ewentualnym remoncie. Nie chcemy, aby dworzec w Olsztynie stał się bublem architektonicznym jak obiekt w Poznaniu. Z przykrością stwierdzamy, że mamy uzasadnione podstawy, aby wątpić w pełni profesjonalne przygotowanie tej inwestycji. Sprawa Dworca Zachodniego w Olsztynie pokazała, iż PKP nie zależało dotychczas na architekturze dobrej jakości oraz na uwzględnianiu uwag mieszkańców. Przypominamy, że pierwsze wizualizacje wykonane na zamówienie PKP, prezentujące Dworzec Zachodni po remoncie spotkały się ze zdecydowaną krytyką olsztynian. Po wniesieniu uwag, w tym również i przez nasze stowarzyszenie, PKP dokonało pewnych zmian w projekcie. Niestety pozostawia on nadal wiele do życzenia i można śmiało stwierdzić, iż nie jest to koncepcja na miarę firmy funkcjonującej w XXI wieku, która stawia sobie ambitne cele budowy sieci kolei dużych prędkości.

O ile w projekcie Dworca Zachodniego nie można dokonać już większych zmian, o tyle nie jest jeszcze za późno, aby przygotować koncepcję remontu Dworca Głównego, która zadowoli olsztynian, podróżnych czyli klientów PKP i która będzie zgodna z planami Państwa spółki. Aby tak się stało potrzebna jest otwarta dyskusja w sprawie projektu, w której najważniejszym podmiotem będą mieszkańcy, nie zaś inwestor, któremu zależy najbardziej na budowie galerii handlowej.

Liczymy na Państwa wyczerpującą odpowiedź oraz zapewniamy, że jesteśmy otwarci na dialog w sprawie Dworca Głównego oraz służymy naszą pomocą.