Pierwsze warsztaty w ramach koszarowych konsultacji

Do wszystkich mieszkańców Olsztyna!

Sobota – 31 stycznia, godz. 11:00, sala 219 w olsztyńskim ratuszu!

Zapraszamy na pierwsze warsztaty w ramach konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji Koszar Dragonów, podczas których mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje pomysły dotyczące zagospodarowania Koszar.

Każda opinia ma znaczenie!