Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Spotkanie z prezydentem

20 lipca 2009 o godzinie 11:30 odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Forum Rozwoju Olsztyna (reprezentowanego przez prezesa Łukasza Tworkowskiego i protokoloanta Tomasza Birezowskiego) z prezydentem Miasta Olsztyna – Piotrem Grzymowiczem. W spotkaniu wzięły również udział osoby z wydziału obsługi funduszy europejskich min. dyr. Marek Malinowski, Tadeusz Prusiński (doradca prezydenta ds. komunikacji społecznej), Jerzy Piekarski (szef biura urbanistyki UM).

Prawie półtoragodzinne zebranie było okazją do zaprezentowania naszego stanowiska dotyczącego przebiegu linii tramwajowej oraz jej powiązania z miastem. Głównym punktem było przedstawienie naszej analizy dotyczącej porównania klasycznych tramwajów z pojazdami typu Translohr. Atmosfera spotkania była bardzo dobra, padło dużo pytań, rozmowa oparta była o merytoryczne argumenty.
Poruszyliśmy także inne tematy, którymi zajmuje się obecnie FRO, tj. projekt Muzeum Nauki i Techniki w Tartaku Raphaelshonów i dawnej zajezdni trolejbusowej, oraz projekt modelu miasta w Google Earth.
Prezydent odniósł się do naszych pomysłów entuzjastycznie, i zapowiedział poparcie oraz ewentualną pomoc w naszych dalszych działaniach. Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje tym, że Urząd Miasta potraktuje nas jako partnerów w rozmowach z obywatelami Olsztyna.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.