Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Tag Archive: FRO

Setki tysięcy kar za nieterminowe wydawanie decyzji

Forum Rozwoju Olsztyna sprawdziło, jakie konsekwencje poniesie miasto wskutek nieterminowego wydawania przez urzędników decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z posiadanych przez nas dokumentów wynika, że problem z nieterminowym wydawaniem decyzji trwał przez co najmniej kilkanaście miesięcy.

Czytaj więcej