Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Rozdanie nagrów „WYKLUCZONE!”

Uroczystość rozdania nagrów konkursu „WYKLUCZONE!” miała miejsce w Warszawie, 26 września 2009r.

Forum Rozwoju Olsztyna za projekt Muzeum Techniki i Rozwoju Regionu w Tartaku Raphaelsohnów i dawnej zajezdni trolejbusowej zdobyło w konkursie nagrodę w kategorii „Architektura i przestrzeń” o wartości pieniężnej tysiąca złotych, ale przede wszystkim argument uznania w dalszym działaniu na rzecz realizacji projektu. News>>

Stowarzyszenie reprezentowali: Tomasz Birezowski, Marcelina Chodyniecka-Kuberska i Szymon Truszczyński, którego zdjęcia umieszczamy poniżej:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.