Tartak Raphaelsohnów

Dzięki wspólnym działaniom olsztyńskich stowarzyszeń, w tym także Forum Rozwoju Olsztyna w murach dawnego Tartaku Raphaelsohnów powstało Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”.

Popadający w ruinę budynek został wpisany w 2008 roku do rejestru zabytków w skutek starań Stowarzyszenia „Sadyba”.

Pojawiła się wówczas nadzieja, że Tartak otrzyma drugie życie. Forum Rozwoju Olsztyna koncentrowało się nie tylko na współpracy z olsztyńskimi stowarzyszeniami czy miejskimi instytucjami. Nasze stowarzyszenie w 2009 roku wzięło udział konkursie „Wykluczone” organizowanym przez Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP oraz Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Koncepcja zagospodarowania tartaku Raphaelsohnów, pobliskiej zajezdni trolejbusowej i otoczenia została nagrodzona w kat. architektura.

Zwieńczeniem naszych starań było podpisanie 29 grudnia 2010 roku umowy o dofinansowanie remontu i rewitalizacji Tartaku Raphaelsohnów. Dotacja ze środków unijnych wynosi 3,66 mln zł, a całkowite koszty realizacji projektu 5,4 mln.

Remont Tartaku rozpoczął się w lipcu 2012 roku, natomiast Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” zostało otwarte jesienią 2014 roku.