Dukat

Forum Rozwoju Olsztyna było przeciwne radykalnej przebudowie Domu Handlowego Dukat. Wraz z olsztyńskim oddziałem SARPu przedstawiliśmy opinię w tej sprawie oraz przygotowaliśmy wizualizacje prezentujące, jak mógłby wyglądać budynek po remoncie.

Nasza opinia z dnia 1 czerwca 2010 roku:

Forum Rozwoju Olsztyna wraz ze  Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) jest przeciwne planowanemu zniszczeniu charakterystycznych cech architektury Domu Handlowego DUKAT (dawnego Powszechnego Domu Towarowego- PDT).

Naszym zdaniem kompleks budynków DUKAT i SPOŁEM zasługuje na szczególną uwagę i troskę. Nadrzędnym założeniem jego rewitalizacji powinno być możliwie maksymalne przywrócenie oryginalnego projektu.
Zdajemy sobie sprawę, że jego renowacja jest przedsięwzięciem komercyjnym i jest dla nas oczywiste, że obiekt winien być przystosowany do współczesnych wymagań. Należy to jednak robić z rozsądkiem i poszanowaniem jego wartości.

Jesteśmy przekonani, że jest możliwe pogodzenie interesu inwestora przy jednoczesnej ochronie naszego dziedzictwa. Wskazuje na to wiele przykładów podobnych rewitalizacji w innych miastach.

Budynek jest dziełem postaci wybitnych, zaliczanych do światowej klasy twórców modrenizmu – arch.Jerzego Sołtana, Zbigniewa Ihnatowicza oraz Wojciecha Fangora. Ogromnym problemem jest dziś jego negatywny odbiór społeczny. Naszym zdaniem spowodowane jest to brakiem wiedzy oraz złym stanem technicznym i estetycznym. Podczas dyskusji nagminnie pomijana jest jego wartość architektoniczna, a budynek bez żadnej głębszej refleksji nazywany jest „reliktem PRL-u”, czy też „komunistycznym klockiem”. Nic dziwnego, że dziś, zdewastowany przez właścicieli i użytkowników, jest raczej swoją własną karykaturą. Chcielibyśmy jednak aby olsztyniacy spojrzeli na DH DUKAT jako na obiekt wartościowy, z którego mieszkańcy mogliby być dumni.

Dlatego FRO wraz z SARP-em postanowiło przygotować prezentację budynku w której pominięte zostały „naleciałości czasu” a zostały uwypuklone cechy jego architektury. Chcemy tym samym pokazać, że oceny nie powinien przesłaniać stan obecny obiektu a dyskusja o jego przyszłości powinna być możliwie obiektywna i merytoryczna.