Deptak – 11 listopada

Przy okazji budowy linii tramwajowej, rewitalizacji Placu Jedności Słowiańskiej oraz ewentualnej przebudowy ul.Pieniężnego, FRO proponuje zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu. Naszym zdaniem ulica 11 listopada, która  łączy centrum ze Starym Miastem, doskonale nadaje się na deptak, a w przyszłości razem z ul.Dąbrowszczaków mogłaby stanowić część dłuższego ciągu pieszego.

Aby ulica 11 listopada stała się deptakiem, konieczne są przede wszystkim odważne decyzje Urzędu Miasta. Obecnie olsztyńskie śródmieście należy w głównej mierze do samochodów, nie zaś do pieszych lub rowerzystów. Według Forum Rozwoju Olsztyna ten niekorzystny trend należy odwrócić. Szansę na zmiany w organizacji ruchu dają prowadzone od wiosny 2012 roku konsultacje społeczne dotyczące Zintegrowanego Programu Rozwoju Śródmieścia, w których aktywny udział biorą także członkowie Forum Rozwoju Olsztyna. Podczas spotkań konsultacyjnych zaprezentowaliśmy nasze pomysły dotyczące utworzenia deptaku na ulicy 11 listopada. Mamy nadzieję, że proponowane przez nas rozwiązania staną się częścią Zintegrowanego Programu Rozwoju Śródmieścia.