Otwarty konkurs architektoniczny na przebudowę targowiska jest możliwy.

W środę 15 lutego, w Urzędzie Marszałkowskim, w Olsztynie miało miejsce spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące zasad dofinansowania budowy nowych lub przebudowy istniejących targowisk w naszym województwie. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią byliśmy na nim obecni.

Przypominamy, że projekt przebudowy Targowiska Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej wbrew zapisom Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna nie został wyłoniony w ramach otwartego konkursu architektonicznego, nie przeprowadzono również żadnej formy konsultacji społecznych, a to wszystko tłumaczono brakiem czasu.

Czego się dowiedzieliśmy.

Terminy.
Ogłoszenie o terminach przyjmowania wniosków ukaże się pod koniec kwietnia br. Od tego dnia będzie od 14 do 60 dni na złożenie wniosku (wynika to z przepisów), czyli maj 2017. Jak to się ma do dotychczasowych działań Urzędu Miasta?. Wiemy, że decyzja o wykonaniu koncepcji przebudowy targowiska zapadła co najmniej w lipcu 2016r. Urząd Miasta miał 10 miesięcy, w trakcie których można było przeprowadzić konsultacje społeczne, ogłosić oraz rozstrzygnąć konkurs architektoniczny! Również w grudniu, gdy sprawa ujrzała światło dzienne, decyzja nie została zmieniona, co tłumaczono brakiem czasu. Wtedy Urząd Miasta dysponował 5 miesiącami – również wystarczająco dużo by przeprowadzić całą procedurę.
Może się wydawać, że sprawa jest przesądzona. Jednak z zapisów zasad składania wniosków, nie wynika, że wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie projektu. Należy złożyć wniosek wraz z załącznikami (m. in. zestawienie rzeczowo-finansowe operacji). Trzeba określić czy targowisko będzie całoroczne, jaka powierzchnia będzie przeznaczona dla rolników, czy korzystano już z dofinansowania w ramach tego programu, czy będą instalowane odnawialne źródła energii, czy przebudowa dotyczy istniejącego targowiska. Nie jest jednak wymagany ostateczny projekt!

Finanse.
Maksymalna kwota dofinansowania, a raczej refundacji części kosztów przebudowy targowiska, wynosi 1 mln. złotych, przy czym musi ona stanowić 63,63% kosztów inwestycji. Co to znaczy? Jeżeli powstałby projekt zagospodarowania całej przestrzeni miejskiej (o co apelujemy) między ulicami Grunwaldzką i Szarych Szeregów, którego realizacja zostanie wyceniona na, załóżmy, 5 mln. złotych, to z tej przestrzeni należy wydzielić część targową, której wykonanie będzie kosztować 1,5 mln. lub 1,9 mln. złotych. (zależne od sposobu kwalifikacji VAT’u). I tylko ta część będzie podlegała zasadom finansowania z programu.

Warto zwrócić uwagę na słowo: “refundacja”. Urząd Miasta i tak będzie musiał wyasygnować całą sumę, a gdy spełni warunki otrzyma częściowy zwrot poniesionych kosztów.

Ze wszystkiego powyższego wynika, że nadal jest możliwe ogłoszenie otwartego konkursu architektonicznego na projekt zagospodarowania terenu targowiska oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych, bez utraty możliwości refundacji części poniesionych kosztów.

Czy Ratusz zmieni swoje podejście w tej sprawie?