Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Bezpieczne rondo na Bałtyckiej – zapraszamy na spotkanie!

Forum Rozwoju Olsztyna zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, na którym będzie możliwość złożenia podpisu pod wnioskiem do p. prezydenta Piotra Grzymowicza o niezwłoczne wprowadzenie odpowiednich zmian w organizacji ruchu. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 6 lutego 2017 r. o godzinie 17:30 w Domu Technika przy pl. Konsulatu Polskiego 1

Projekt zmian na rondzie OKS

Projekt zmian – kliknij, żeby powiększyć!

Jaki problem chcemy rozwiązać?

W 2016 roku rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej po raz kolejny znalazło się w czołówce rankingu najbardziej niebezpiecznych olsztyńskich skrzyżowań. Według danych policji w ciągu ostatnich sześciu lat miało na nim miejsce około 500 zdarzeń drogowych, w których odniosło obrażenia kilkanaście osób. Niezbędne jest wprowadzenie takich zmian na rondzie OKS, które doprowadzą do zmiany niekorzystnych statystyk i umożliwią kierowcom oraz pieszym bezpieczne pokonywanie ronda bez pogarszania sprawności ruchu

Jakie jest rozwiązanie?

Modernizacja ronda OKS jest możliwa – i nie wymaga ani dużych nakładów, ani długiego czasu. Już w 2012 roku urząd miasta zamówił specjalistyczną analizę, w której znalazło się kilka wariantów modernizacji ronda OKS. Jeden z projektów – wariant 1, zalecany do szybkiego wdrożenia – pozwoliłby zmniejszyć ryzyko wypadków o niemal 80%. Koszt wprowadzenia zmian został oszacowany na zaledwie 90 000 zł, więc znalezienie odpowiednich środków w budżecie miasta nie powinno stanowić problemu. Zaproponowany projekt nie ma też znaczącego wpływu na sprawność ruchu na rondzie, a więc zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, nie pogarszając warunków jazdy.

Na czym dokładnie polegają zmiany?

Modernizacja ronda OKS według wariantu 1. analizy będzie polegała na wprowadzeniu oznakowania turbinowego. Oznacza to, że po wybraniu właściwego pasa ruchu na wlocie, kierowca będzie prowadzony do właściwego wylotu bez zmiany pasa ruchu na samym rondzie. Szczególnie skorzystają na tym kierowcy skręcający z ul. Artyleryjskiej w stronę Likus – ten manewr będzie odbywał się bezkolizyjnie, a więc znacznie bardziej płynnie. Oznakowanie turbinowe powoduje, że zdecydowanie (o ponad połowę) zmniejsza się liczba tzw. punktów kolizji, czyli miejsc, w których tory ruchu pojazdów przecinają się, a więc może dochodzić do wypadków i kolizji. Poza tym, dzięki zmianie układu pasów i zainstalowaniu separatorów włączanie się do ruchu na rondzie będzie znacznie łatwiejsze – to oznacza, że przejazd przez rondo będzie odbywał się nie tylko bezpieczniej, ale też sprawniej niż do tej pory. W godzinach szczytu mogą wystąpić niewielkie wydłużenie czasu oczekiwania na wjazd od strony ulicy Grunwaldzkiej w szczycie popołudniowym – poza tym analiza nie wykazała znaczącego wzrostu strat czasu kierowców.

Gdzie można zapoznać się z projektem?

Dokument „Analiza koncepcyjna poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na rondzie OKS w Olsztynie” wraz z załącznikami mogą Państwo pobrać pod adresem: https://goo.gl/5XMGFR. Zachęcamy zwłaszcza do zapoznania się z wnioskami z analizy, gdzie w przystępny sposób wskazano zalety i wady proponowanych rozwiązań, a także ze szczegółowym opisem i szkicem wariantu nr 1, który został zalecony do realizacji w najbliższym okresie.

Jaki jest cel spotkania?

Celem spotkania jest udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące projektu zmian organizacji ruchu zawartych w analizie oraz zebranie podpisów pod wnioskiem do p. prezydenta Piotra Grzymowicza o wdrożenie przygotowanego projektu.

UWAGAProsimy o wstępne zapoznanie się z treścią analizy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na rondzie OKS, ponieważ w trakcie spotkania z powodu ograniczeń czasowych nie przewiduje się omawiania wszystkich proponowanych wariantów, a jedynie krótkie omówienie zalecanego do realizacji wariantu nr 1 oraz odpowiedzi na szczegółowe pytania.