Rower w mieście: fanaberia czy normalny transport?

Pomimo wzrastającej liczby rowerzystów oraz powstawaniu nowych elementów infrastruktury rowerowej pytanie cały czas pozostaje aktualne.

W Olsztynie transport rowerowy nadal nie stanowi równoprawnego i równoważnego elementu układu transportowego miasta. Infrastruktura rowerowa jest poszatkowana, meandruje z jednej strony jezdni na drugą, nie stanowi spójnego układu. Taka sytuacja nie zachęca do jazdy rowerem, a konieczność korzystania z jezdni, wśród jadących samochodów może budzić strach.
Brak poczucia bezpieczeństwa w ruchu ulicznym jest kolejnym istotnym czynnikiem, który zniechęca do jazdy rowerem i który również powoduje to, że rowerzyści chętniej korzystają z chodników, niż z jezdni.
Niejednokrotnie również słychać, że ciężko zmienić przyzwyczajenia ludzi, dlatego równie ważnymi czynnikami są edukacja i promocja, najlepiej przez dawanie przykładu. Tego niestety również brakuje.

W takim razie co zrobić aby rower stał się równoważnym elementem transportu? Jakie warunki muszą być spełnione? Jak sprawić by coraz więcej osób wybierało rower do codziennego przemieszczania?

Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć razem z zaproszonymi gośćmi w trakcie otwartych wykładów i dyskusji, w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności.

Spotkanie będzie miało miejsce w sobotę 16 września o godzinie 12 w Starym Ratuszu (Wojewódzka Biblioteka Publiczna).

Do udziału w spotkaniu, jako prelegentów, zaprosiliśmy Piotra Kuropatwińskiego z Gdańska, z wykładem o rowerze miejskim jako elemencie transportu publicznego oraz Pawła Sowę z Poznania, który opowie w jaki sposób, w Poznaniu rozwija się infrastruktura rowerowa.

Po wykładach będzie miała dyskusja, do udziału w której, poza wykładowcami zaprosiliśmy Mirosława Arczaka (niestety, byłego już oficera rowerowego Olsztyna), który będzie nam mógł więcej powiedzieć o olsztyńskich realiach rowerowych, Pawła Klonowskiego ze stowarzyszenia Wizja Lokalna, promującego system roweru miejskiego w Olsztynie oraz dyrektora ZDZiT Jerzego Romana, który przez kierowanie instytucją odpowiedzialną za zarządzanie drogami w Olsztynie ma największy wpływ na to jak ta infrastruktura funkcjonuje.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Wydarzenie było możliwe dzięki wsparciu następujących instytucji:
„Hotel Wileński” Olsztyn – sponsor wydarzenia
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – udostępnienie miejsca oraz mediów
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie – udostępnienie słupów ogłoszeniowych na zamieszczenie plakatów informacyjnych.