Parking z targiem zamiast targowiska z parkingiem.

Los Targowiska Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej wydaje się być przesądzony. Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy targowiska miejskiego w ramach Programu “Mój rynek” zgodnie z wybranym przez ZDZiT projektem. Wniosek czeka na rozpatrzenie.

Przypominamy, że w lutym do Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza został złożony apel (FRO, SARP, SPAK, FAN, Rada Osiedla Grunwaldzkiego) o przeprowadzenie otwartego konkursu architektonicznego na projekt przebudowy targowiska oraz zagospodarowania całego terenu znajdującego się między ulicami Grunwaldzką i Szarych Szeregów. Niestety, Prezydent odmówił. Pozostał projekt, który zgodnie z wytycznymi ZDZiT, jest ograniczony do hal targowych z dużym parkingiem, bez pomysłu i planu na całą przestrzeń, która mogłaby służyć mieszkańcom każdego dnia.

W maju przedstawiciele zaangażowanych w sprawę organizacji  wzięli udział w posiedzeniu Komisji Inwestycji i Rozwoju. Przedstawiono radnym przebieg dotychczasowych wydarzeń związanych z projektem przebudowy targowiska. Szczególną uwagę zwrócono na brak całościowego podejścia do przestrzeni przy ul. Grunwaldzkiej (zamówiono projekt ograniczony tylko do fragmentu części targowej, z pominięciem całego otoczenia). Zwrócono również uwagę na to, że cały proces decyzyjny nie uwzględniał oczekiwań mieszkańców oraz sprzedawców, nie przewidziano jakiejkolwiek formy partycypacji społecznej.

Radni biorący udział w dyskusji byli zdziwieni tym, że przyczyną odrzucenia wniosku o otwarty konkurs architektoniczny był brak czasu. Przypomnieli, że dyskusja o przyszłości targowiska w związku z promocją lokalnej żywności miała miejsce już kilka lat temu, więc było dużo czasu na działania. Zwrócili uwagę na to, że obowiązuje dokument pod nazwą Zintegrowany Plan Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia (ZPRPŚ), wg którego projekt przebudowy targowiska miał powstać w wyniku otwartego konkursu architektonicznego; tak się jednak nie stało. Natomiast sam projekt bardziej przypomina parking z wydzielonym miejscem na targ, niż na targowisko z miejscami do zaparkowania.

Radni podjęli się wyjaśnienia całej sytuacji. Postanowili zapytać Prezydenta o przyczyny braku otwartego konkursu architektonicznego oraz o przyczyny nieprzestrzeganiu uchwały o ZPRPŚ. Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, postanowili również złożyć wniosek o powstanie koncepcji dla innych przestrzeni targowych w Olsztynie (Pieczewo, Zatorze).

Pojawiło się światełko w tunelu. Niestety szybko zgasło, ponieważ w międzyczasie Prezydent przesłał kolejne pismo, w którym podtrzymał decyzję co do kontynuowania przebudowy wg powstałego projektu, a jako przyczynę podał brak czasu. Warto zwrócić uwagę, że od złożenia apelu minęło pół roku, a od podjęcia decyzji o przebudowie rok; procedura konkursowa na projekt terenu przed Wysoką Bramą zajęła 4 miesiące…

Decyzja Prezydenta brzmi dość kuriozalnie w zestawieniu do jego wypowiedzi w branżowym czasopiśmie architektonicznym, w którym mówi: „(…) wszelkie działania w obszarze przestrzeni miejskiej należy prowadzić przy akceptacji mieszkańców. Bez mieszkańców nie jesteśmy w stanie uzyskać rozwiązań i efektów, które będą zachęcały do korzystania z przestrzeni publicznej w sposób pozytywny i umożliwiający czerpanie z tej przestrzeni, nazwijmy to „pełną piersią”” W tym samym czasopiśmie stwierdza, że najlepszą formą projektowania przestrzeni publicznych są… otwarte konkursy architektoniczne!

Należy pamiętać, że targ odbywa się 3 razy w tygodniu, przez kilka godzin, w pozostałych dniach cała przestrzeń jest niewykorzystana. Ograniczenie planów przebudowy tylko do fragmentu targowiska jest marnotrawstwem potencjału przestrzeni! Plany powinny uwzględniać wszystkie elementy tego terenu, a więc: targowisko, pumptrack, układ przystanków, powiązanie ze Starym Miastem, Dworcem Zachodnim.

Wygląda na to, że zostanie zrealizowany projekt, którego założenia nie wypływają z oczekiwań mieszkańców i sprzedawców oraz który nie wykorzystuje całego potencjału przestrzeni między ulicami Grunwaldzką i Szarych Szeregów. Powstanie parking ze znacznie mniejszą niż dziś przestrzenią targową.

Odpowiedź Prezydenta nr 2