Wizja rozwoju Olsztyna

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna istnieje od 2009 roku. Dotychczas zrealizowaliśmy wiele własnych projektów, braliśmy udział w inicjatywach innych organizacji pozarządowych, a także uczestniczyliśmy w przedsięwzięciach Urzędu Miasta. Byliśmy obecni na spotkaniach konsultacyjnych dotyczących najważniejszych olsztyńskich inwestycji, a także komentowaliśmy w lokalnych i ogólnopolskich mediach bieżące wydarzenia dotyczące Olsztyna oraz spraw, którymi się zajmujemy.

Wizja rozwoju Olsztyna grafika

Dzięki temu bardzo dobrze poznaliśmy Olsztyn, jego problemy, potrzeby, mocne i słabe strony. Doświadczenia zebrane w ciągu tych 6 lat pomogły nam nie tylko zrozumieć, jak funkcjonuje Olsztyn, ale również wyrobić własny pogląd, jak powinien wyglądać jego dalszy rozwój. Uznaliśmy, że jesteśmy organizacją na tyle dojrzałą, aby móc przedstawić kompletną wizję rozwoju Olsztyna.

Naszą intencją było opracowanie dokumentu, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli w przystępny sposób zapoznać się z naszym spojrzeniem na Olsztyn. Ponadto publikując niniejszy dokument chcielibyśmy rozpocząć publiczną debatę o przyszłości Olsztyna. Dlatego też „Wizja rozwoju Olsztyna” nie jest opracowaniem zamkniętym. Zamierzamy rozmawiać o niej z mieszkańcami i nieustannie ją ulepszać. Uważamy, iż tylko otwarta wymiana poglądów pozwala określić kierunek rozwoju miasta, gwarantujący uwzględnienie potrzeb wszystkich mieszkańców, jednocześnie dając im poczucie wpływu na losy miejsca, w którym żyją.

„Wizja rozwoju Olsztyna” przedstawia Olsztyn naszych marzeń. Nie jest szczegółową strategią, opartą o skrupulatne analizy. Uważamy jednak, że dyskusję o przyszłości Olsztyna powinniśmy rozpocząć od próby odpowiedzi na proste pytanie: w jakim mieście chcielibyśmy żyć? Nasza odpowiedź znajduje się poniżej.

 

wizja miasta - przestrzeń wizja miasta - gospodarka
 Wizja rozwoju - transport  Wizja rozwoju - społeczeństwo

Olsztyn naszych marzeń to „miasto kompletne”. „Miasto kompletne” oznacza przyjazną przestrzeń, efektywny transport oparty o komunikację publiczną, silną gospodarkę oraz przede wszystkim aktywnych mieszkańców, którzy tworzą tożsamość miejsca, w którym żyją i mają rzeczywisty wpływ na jego rozwój.

Mówiąc o Olsztynie jako mieście kompletnym nie mamy na myśli metropolitalnej potęgi, lecz miasto, które wykorzystuje wszelkie atuty jakie posiada, aby rozwijać się w prężny i harmonijny sposób, a jednocześnie zna swoje ograniczenia.

Olsztyn nie będzie drugim Gdańskiem, Wrocławiem czy Poznaniem. Natomiast z pewnością może stać się miastem wyróżniającym się w Polsce. Naszym zdaniem kluczem do tego są: realizacja spójnej i zrównoważonej polityki przestrzennej; wzmocnienie roli transportu publicznego; budowanie siły gospodarczej poprzez rozwój sektora nowoczesnych technologii i ośrodków badawczych przy jednoczesnym wzmocnieniu roli małych i średnich przedsiębiorstw oraz umożliwienie mieszkańcom podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących miasta.

Miasto kompletne