Koniec chaosu reklamowego w Olsztynie!

Prace nad Uchwałą Krajobrazową rozpoczęto ponad 3 lata temu. W ankiecie przeprowadzonej w 2016r., stanowiącej punkt wyjścia do prac nad uchwałą, mieszkańcy bardzo wyraźnie wskazali, że reklam w przestrzeni miasta jest za dużo i powinny z niej zniknąć. Największą niechęć wzbudzały billboardy, siatki wielkoformatowe na budynkach oraz reklamy na ogrodzeniach. Natomiast szyldy informujące o prowadzonej działalności takich kontrowersji nie wywoływały.

Przygotowany obecnie projekt definiuje rodzaje nośników reklamowych oraz reguluje zasady umiejscawiania reklam. Głównym nośnikiem informacji mają być szyldy. Pozostałe formy reklamy będą dość znacząco ograniczone. Wzbudzające najwięcej niechęci reklamy wielkoformatowe, w tym billboardy i banery, będą podlegały ściślejszym regulacjom co do ich umiejscawiania, tym samym powinna zmniejszyć się ich ilość. Jednak nadal będą obecne w przestrzeni miasta.

Baner na budynku

Nie będzie ich na Starym Mieście, ale już w Śródmieściu i na Zatorzu będzie je można umieszczać na ścianach budynków. Na osiedlach bloków (Nagórki, Jaroty, Pojezierze, itd.), będzie je można umieszczać zarówno na ścianach budynków, jak i wzdłuż ulic. Wynika to z podziału miasta na „strefy reklamowe”. Podziału dokonano w oparciu o rodzaj zabudowy; wydaje się to być logiczne. Jednak mieszkańcy, niezależnie od rejonu miasta, w którym żyją, mają takie samo prawo do przestrzeni wolnej od reklam.

Reklamy wielkoformatowe powinny całkowicie zniknąć z przestrzeni miasta. Dominują w przestrzeni, w której się znajdują, a treści na nich zamieszczane w zdecydowanej większości nie mają związku z lokalną działalnością. Nie mają żadnego znaczenia dla funkcjonowania miasta, są zbędne. Co najważniejsze, mieszkańcy ich nie chcą.

W trakcie konsultacji przedstawiciele branży reklamowej podnosili kwestie wpływów do budżetu miasta z reklam. Był to praktycznie jedyny argument, którego używano w obronie reklam. Niestety, pomimo obietnic, do dzisiaj nie przedstawiono żadnych wyliczeń.

Billboard

W naszej opinii, zgodnej z oczekiwaniami mieszkańców, jedynymi formami reklamy powinny być szyldy bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością. Nie ma miejsca na reklamy wielkoformatowe w przestrzeni Olsztyna. O to będziemy wnioskowali na spotkaniu dotyczącym projektu Uchwały Krajobrazowej.

Spotkanie zaplanowano na poniedziałek 17 lutego, na godzinę 16 w Ratuszu s. 219. Spotkanie ma charakter otwarty.

Z projektem Uchwały Krajobrazowej można zapoznać się pod tym adresem: https://www.olsztyn.eu/gospodarka/planowanie-przestrzenne/uchwala-krajobrazowa-olsztyna.html

Uwagi i wnioski można składać pisemnie do 13 marca 2020r. do Prezydenta Olsztyna plac Jana Pawła II 1, 11-101 Olsztyn lub elektronicznie [email protected]