Piotr Grzymowicz czy Czesław Małkowski – kto ma lepszy program?

Ocenę programów pozostawiamy Państwu.

Od siebie powiemy tylko tyle, że program Czesława Małkowskiego jest niezwykle ogólny i zawiera mnóstwo obietnic, których nie da się spełnić, chociażby z powodów ekonomicznych. Z kolei program Piotra Grzymowicza jest bardziej konkretny, ale można znaleźć w nim kilka założeń, które kłócą się z dotychczasowym stylem działania obecnego prezydenta lub wyraźnie odbiegają od rozwiązań i pomysłów stosowanych w nowocześnie i profesjonalnie zarządzanych miastach.