Koszary Dragonów

„Koszary Dragonów” nie są klasycznym projektem Forum Rozwoju Olsztyna. Mówiąc o naszej działalności dotyczącej koszar, mamy raczej na myśli różne działania i inicjatywy, które realizujemy sami lub przy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i aktywnymi mieszańcami Olsztyna.

koszary 2

Uważamy, że potencjał tego martwego dziś miejsca jest ogromny. Koszary Dragonów mogłyby stać się tętniącą życiem dzielnicą, w której można by prowadzić biznes, jak i dobrze mieszkać. Koszary inspirują olsztynian od dawna. Również i nas…

Dlatego przedstawiciele Forum Rozwoju Olsztyna od kilku lat biorą aktywny udział w działaniach Koalicji organizacji pozarządowych na rzecz rewitalizacji Koszar Dragonów. Byliśmy m.in. współtwórcami Społecznej wizji rewitalizacji tego obszaru.

Natomiast w 2015 roku Forum Rozwoju Olsztyna było partnerem merytorycznym w ramach konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Koszar Dragonów, zorganizowanych przez stowarzyszenie Warnija.  Konsultacje trwały pół roku i zostały sfinansowane ze środków Fundacji Batorego. W trakcie inspirujących spotkań i warsztatów nasi członkowie prezentowali swoje pomysły, a także służyli radą jako eksperci. Bardzo istotnym wkładem Forum Rozwoju Olsztyna w proces konsultacji było przygotowanie Projektu uchwały o przystąpieniu Miasta Olsztyn do rewitalizacji Koszar Dragonów. Jednym z jej współautorów jest Tomasz Birezowski – Prezes Zarządu naszego stowarzyszenia.

Więcej o konsultacjach na stronie internetowej stowarzyszenia Warnija…