Co dalej z uchwałą krajobrazową?

To pytanie zadają nam osoby zainteresowane tematem, nas również żywo to interesuje. Dlatego zasięgnęliśmy informacji w tej sprawie w Urzędzie Miasta.

Do propozycji projektu uchwały wpłynęło około 160 uwag i wniosków. Zgodnie z informacją udzieloną w dniu 18 września, w trakcie spotkania Prezydenta z Przewodniczącymi Rad Osiedlowych, są one w trakcie analizowania. Prezydent Olsztyna powołał zespół składający się z przedstawicieli Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, osób związanych z reklamą, Zarządu Dróg Zieleni i Transportu, Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych. Miejskiego Konserwatora Zabytków. Praktycznie można by już napisać właściwą uchwałę i poddać ją opinii mieszkańców, a następnie głosowaniu Rady Miasta. Jednak ze względu na niejednoznaczną sytuację prawną i w związku z tym problemy pojawiające się w innych miastach, wstrzymano się z jej tworzeniem.

Przykładem jest Łódź gdzie w listopadzie 2016 r. przyjęto kodeks krajobrazowy, zwany kodeksem reklamowym. Dokument został zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), który unieważnił uchwałę. Swoją decyzję WSA uzasadnił m.in. nie precyzyjnymi określeniami użytymi w uchwale oraz nie określeniem zasad dostosowania się do nowych regulacji, zabrakło również dokładnego opisu granic poszczególnych obszarów. Urząd Miasta w Łodzi odwołał się od decyzji.

W Olsztynie obecnie możliwe są dwie dalsze drogi postępowania.

Pierwsza, to działanie, czyli kontynuacja prac nad uchwałą krajobrazową i przyjęcie jej przez Radę Miasta. Istnieje obawa, że uchwała może zostać zaskarżona do WSA i być odrzucona. Wiązałoby się to z koniecznością powtórzenia całej procedury i wydłużenia w czasie wprowadzenia uchwały.

Druga, to czekanie, czyli obserwowanie i analizowanie sytuacji w innych miastach w tej materii. Dzięki temu przy opracowywaniu zapisów uchwały będzie można uniknąć błędów, niejasności i przyjąć prawidłowo przygotowany dokument.

Decyzja należy do Prezydenta.

Opowiadamy się za rozważnym działaniem, czyli jak najszybszym wprowadzeniu Uchwały Krajobrazowej z wystrzeganiem się błędów innych miast.

Mamy nadzieję, że nowa uchwała nie tylko opisze sposób lokalizacji reklam w przestrzeni miasta, ale umożliwi również skuteczny nadzór nad jej przestrzeganiem, m.in. przez stworzenie rzeczywistej bazy danych o reklamach spływających ze wszystkich instytucji mających wpływ na obecność reklam w mieście.