„Łynostrada”

Wg planów Urzędu Miasta w sierpniu przyszłego roku będzie można w bezpieczny i przyjemny sposób przejechać rowerem przez Olsztyn. W końcu powstanie Łynostrada!
W tym miesiącu ma być ogłoszony przetarg na jej budowę, rozstrzygnięcie nastąpi jesienią. Prace budowlane rozpoczną się wiosną przyszłego roku, skończą w sierpniu, a inwestycja ma być realizowana w 7 miejscach jednocześnie.

Jak ma wyglądać przyszły trakt pieszo-rowerowy?

Odcinek między ul. Kalinowskiego, a ul. Tuwima.  

Ma to być wspólny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5m., biegnący po grzbiecie wału przeciwpowodziowego, o nawierzchni naturalnej. Idealnym rozwiązaniem byłaby osobna droga rowerowa i osobny trakt pieszy z pasem zieleni pomiędzy nimi, wiązałoby się to jednak z koniecznością rozbiórki wału i usypywaniem go szerszym od nowa. Oznaczałoby to dużo większe wydatki. Gdyby z kolei chcieć poprowadzić trakt pieszy grzbietem wału, a drogę rowerową obok, od strony trzcinowiska, wiązałoby się to z ingerencją w obszar znajdujący się w Krajobrazie Chronionym Środkowej Łyny. Tutaj z kolei wchodzą przepisy o ochronie środowiska.

Przejazd przez ul. Tuwima.
„Łynostrada” będzie przebiegała na drugą stronę ul. Tuwima przez skrzyżowanie z ul. Iwaszkiewicza. Po wybudowaniu połączenia między parkiem Centralnym a Parkiem Podzamcze pod mostem Jakuba będzie to jedyny punkt kolizyjny z ruchem samochodowym.

Odcinek między ul. Tuwima a ul. Obrońców Tobruku.
Na tym odcinku, na prawie całej długości, droga rowerowa będzie oddzielona od chodnika pasem zieleni. Droga rowerowa ma być wykonana z asfaltu, a chodnik z kostki betonowej. Dzięki zdecydowanej reakcji wnioskodawców (FRO i Wizji Lokalnej) chodnik znajdzie się bliżej Łyny. Szerokość chodnika ma wynosić 3m., szerokość drogi rowerowej 2,5m. Przewidziano miejsca na ławki. Zaznaczono dwie opcje stawiania ławek przy chodnikach: między chodnikiem a rzeką – tyłem do rzeki oraz między chodnikiem a drogą rowerową – przodem do rzeki. W naszej opinii zdecydowanie lepszą opcją są ławki przodem do rzeki.

Odcinek między ul. Obrońców Tobruku a ul. Niepodległości.
Tutaj z kolei będzie wspólny trakt pieszo-rowerowy o szerokości 3,5m., wykonany z kostki betonowej niefazowanej. Na tym odcinku przewidziano miejsce na dwie polany rekreacyjne. Tam chodnik będzie przebiegał osobno od drogi rowerowej.
Zgłaszaliśmy wniosek o budowę pomostu dla pieszych nad brzegiem Łyny, tak żeby można było rozdzielić ruch pieszy od rowerowego. Jest to rozwiązanie możliwe do zastosowania, podobne pomosty powstały przy brzegach Jeziora Ukiel. Niestety wniosek nie znalazł uznania, głównie z powodów finansowych.

Odcinek między ul. Niepodległości a Lasem Miejskim (infrastruktura istniejąca lub w trakcie realizacji).
Ten fragment w większości już istnieje. Są to drogi rowerowe przebiegające przez Park Centralny oraz Przez Park Podzamcze. Wkrótce powstanie przejazd pod mostem Jakuba łączący obydwa parki.

Odcinek przez Las Miejski, od ul. Artyleryjskiej do mostu na rzece Wadąg.
Tutaj również będzie wspólny trakt pieszo-rowerowy wykonany z betonowej kostki niefazowanej. Początkowo, na odcinku ok. 175m będzie przebiegał równolegle po obu stronach Łyny. Odcinek po stronie zachodniej będzie przedłużeniem zamkniętego obecnie tunelu Ochódzkiego aż do starego mostku przez rzekę. Tam będzie się łączył z odcinkiem przebiegającym po stronie zachodniej (przy przepompowni ścieków). Dalej pod górę dawnym szlakiem z Jakubowa. Ze względu na to, że trakt będzie przebiegał nad stromą skarpą będzie zabezpieczony palisadą i barierkami.
Następnie trakt będzie przebiegał po zachodniej stronie Łyny aż do Mostu Smętka. Nawierzchnia ma być gruntowa, mineralna. Miejscami mają być tylko uzupełnione braki nawierzchni. Od Mostu Smętka do rzeki Wadąg nadal nawierzchnia gruntowa, mineralna.

Powstanie atrakcyjny, przebiegający z dala od ruchu samochodowego, pieszy i rowerowy trakt komunikacyjny. Radość i bezpieczeństwo przyszłych użytkowników Łynostrady byłyby jeszcze większe gdyby na całej długości przebiegającej przez tereny zurbanizowane, czyli od ul. Kalinowskiego do ul. Niepodległości, trakt pieszy i rowerowy przebiegałyby osobno. Niestety, na takie rozwiązanie Urząd Miasta się nie zdecydował.

Łyna coraz bardziej wraca do krajobrazu Olsztyna, cieszymy się z tego i kontynuujemy działania z tym związane. Dlatego w tym roku, razem ze Stowarzyszeniem Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK) oraz z mieszkańcami, zgłosiliśmy w ramach OBO projekt zagospodarowania drugiego brzegu rzeki Łyny, między ul. Obrońców Tobruku a ul. Grzegorzewskiej. Projekt nr 109. Bieżące informacje będą dostępne na stronie https://www.facebook.com/drugastronalynostrady/