Szansa na nową jakość planowania przestrzennego miasta!

Uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego towarzyszą mniejsze lub większe emocje i kontrowersje. Wynikają one przede wszystkim z faktu, iż mieszkańcy mają niewielki lub żaden wpływ na ich postanowienia. Istniejące procedury są niewystarczające i nieprzystępne dla większości obywateli. Zgodnie z prawem powinno odbyć się tylko jedno spotkanie z mieszkańcami, które w dodatku ma miejsce już w bardzo zaawansowanej fazie tworzenia projektów planów.

Pojawiła się jednak szansa, aby to zmienić. W ostatnich miesiącach Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich zainicjowały projekt „Przestrzeń dla partycypacji”, który skierowany jest do gmin. Jego celem jest wypracowanie standardów konsultacji dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), tak aby jak najwięcej mieszkańców miało realny wpływ na ich treść.

Jest to znakomita okazja do opracowania zupełnie nowych procedur konsultowania dokumentów planistycznych. Mamy szansę, aby to w końcu mieszkańcy w dużym stopniu projektowali swoje miasto.

W Olsztynie podjęto w przeszłości próby przeprowadzenia bardziej efektywnych konsultacji społecznych. W 2015 r. zorganizowano spotkania z mieszkańcami w związku ze zmianą planu przestrzennego dla terenu położonego między Nagórkami a Jarotami. Uczestniczyło w nich wielu mieszkańców, którzy przedstawiali swoje wnioski oraz wyrażali wątpliwości. W efekcie pierwotny projekt planu został zmodyfikowany. Niestety od tamtej pory nie przeprowadzano podobnych spotkań w przypadku prac nad kolejnymi planami.

Dlatego złożyliśmy do Prezydenta pismo w tej sprawie. Mamy nadzieję, że Piotr Grzymowicz skorzysta z nadarzającej się okazji i zgłosi Olsztyn do udziału w projekcie.