Projekt Łynostrady z opóźnieniem

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą projektu budowlanego, na podstawie którego ma powstać odcinek Łynostrady łączący Park Centralny z Osiedlem Mleczna, dokumentacja projektowa miała być przygotowana do końca lipca. Niestety, jak poinformował Krzysztof Śmieciński – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich, doszło do opóźnień. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem aneksu do umowy. Nie wiadomo jednak, kto jest odpowiedzialny za opóźnienia i kiedy zostanie udostępniony projekt. Postaramy się zatem dowiedzieć więcej, dlaczego mimo upływu wielu miesięcy nie zachowano pierwotnych terminów.