MPZP dla terenu pomiędzy Nagórkami a Jarotami unieważniony!

Jak informują olsztyńskie media, Wojewoda Warmińsko – Mazurski uznał, że plan jest niezgodny z prawem, gdyż uchwała podjęta na sesji Rady Miasta 18 sierpnia znacząco różni się od projektu uchwały wyłożonego wcześniej do publicznego wglądu. Taka decyzja wojewody to w głównej mierze efekt działań podjętych w tej sprawie przez nasze stowarzyszenie wraz z mieszkańcami. Jest to również dowód na to, że mieszkańcy mogą wywierać wpływ na decyzje władz lokalnych, lecz muszą być dobrze zorganizowani i kontrolować systematycznie poczynania samorządowców. Gratulujemy i dziękujemy mieszkańcom za wsparcie oraz ich zaangażowanie.

O szczegółach decyzji oraz o naszych dalszych działaniach związanych z tą sprawą będziemy informować już wkrótce. Można śmiało powiedzieć, że wygraliśmy pierwszą bitwę w walce o przyjazną przestrzeń pomiędzy Jarotami a Nagórkami. Teraz czekają nas kolejne.