Żółta barierka

W 2011 roku Forum Rozwoju Olsztyna przygotowało dla mieszkańców Olsztyna mapę żółtych barierek, uzupełnioną o dokumentację fotograficzną. Obiekty te były bardzo chętnie stawiane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów, nawet na terenie Starego Miasta. Naszym zamierzeniem było ukazanie, że w wielu wypadkach zjawisko to przybrało zupełnie niekontrolowane, a wręcz absurdalne formy.

Chcieliśmy przekonać MZDiM do usunięcia barierek z miejsc, w których nie powinny się one znajdować.

Dzięki mapie problem został w końcu zauważony. Naszą walkę z barierkami kontynuowała Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Barierki zaczęły znikać z olsztyńskich ulic w 2013 roku. Dzisiaj jest ich w mieście już naprawdę niewiele.