Odpowiedzi komitetów wyborczych na pytania Forum Rozwoju Olsztyna

15 października, podczas debaty prezydenckiej, zadaliśmy kandydatom na urząd Prezydenta Olsztyna wiele ważnych pytań dotyczących rozwoju naszego miasta. Chcemy jednak znać nie tylko pomysły kandydatów, ale również i komitetów wyborczych. Dlatego 28 października Forum Rozwoju Olsztyna przesłało wszystkim komitetom wyborczym w Olsztynie listy z pytaniami dotyczącymi rozwoju naszego miasta. Na liście znajdują się pytania, które mogli usłyszeć kandydaci podczas debaty prezydenckiej oraz wiele nowych.

Termin nadsyłania odpowiedzi ustaliliśmy na 9 listopada. Jedynie dwa komitety odpowiedziały w terminie: Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Ryńskiego „Olsztyn przyjazny ludziom” oraz Komitet Wyborczy Wyborców Piotr Grzymowicza. Natomiast Komitet Wyborczy „Olsztyn Nasz Dom” poinformował nas, że nie zamierza ustosunkować się do naszych pytań m.in. dlatego, że nie dotyczą one istotnych problemów Olsztyna.

Poniżej znajduje się plik z odpowiedziami oraz skan pisma, które przesłał nam komitet „Olsztyn Nasz Dom”. Mieszkańcom pozostawiamy ocenę odpowiedzi, czy są one wyczerpujące oraz dobrze uzasadnione (o ile w ogóle). Polecamy również zapoznać się z pismem komitetu „Olsztyn Nasz Dom”. Oczywiście zamieścimy także odpowiedzi tych komitetów, które się spóźniły, o ile w ogóle raczą nam odpisać.

Odpowiedź KW "Olsztyn Nasz Dom"

 

fro debata 3