Debata prezydencka – 15 października 2014 roku

W dniu 15 października w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie odbyła się debata prezydencka z kandydatami na urząd Prezydenta Olsztyna. Mimo iż udział w debacie potwierdzili wszyscy kandydaci, ostatecznie w debacie wzięło udział czworo z nich: Marcin Adamczyk (PSL), Andrzej Maciejewski (KNP), Andrzej Ryński (KW Wyborców Andrzeja Ryńskiego „Olsztyn Przyjazny Ludziom„) oraz Anna Wasilewska (PO).

 

Kandydaci odpowiedzieli łącznie na 11 pytań – 8 standardowych oraz 3 krótkie, na które odpowiedź mogła brzmieć „tak” lub „nie”. Czas odpowiedzi na standardowe pytania wynosił 1,5 minuty.

Lista pytań:

 • Czy stosowane dotychczas metody konsultacji dają realną możliwość wpływu na decyzje podejmowane przez Urząd Miasta? Czy sposób konsultowania decyzji powinien ulec zmianom?
 • Jakie decyzje należy podjąć, aby Olsztyn nie ulegał dalszej suburbanizacji?
 • Jakie powinny być główne założenia strategii transportowej Olsztyna?
 • Co należy zrobić, aby Śródmieście znów tętniło życiem?
 • W Olsztynie przez wiele lat nie pojawił się poza Michelin żaden duży inwestor. Czy mają Państwo plan na zmianę tej sytuacji i zachęcenie dużych pracodawców do otwierania swoich firm w stolicy Warmii i Mazur? Czy może warto skoncentrować się na wspomaganiu lokalnej przedsiębiorczości? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 • Czy rozwój ekonomiczny Olsztyna powinien opierać się o kilka specjalizacji gospodarczych? Jeśli tak, jakie powinny być to specjalizacje?
 • Jakie powinny być główne założenia „Strategii Rozwoju Kultury Olsztyna do roku 2025” i jakie powinny być konkretne efekty jej wdrożenia?
 • Co powinno składać się na tożsamość lokalną mieszkańców Olsztyna i w jaki sposób ją zbudować?
 • Czy ceny biletów autobusowych powinny zostać obniżone?
 • Czy w Olsztynie powinny powstać kolejne galerie handlowe?
 • Czy Stare Miasto powinno być zamknięte dla ruchu samochodowego (wyłączając mieszkańców Starego Miasta i samochody dostawcze) przez cały rok?

Chcielibyśmy serdecznie podziękować: dyrekcji i pracownikom Liceum Ogólnokształcącego nr 1 za udostępnienie auli oraz pomoc w przygotowaniu debaty, firmie e2o za organizację transmisji online oraz Tomaszowi Wróblewskiemu za opracowaniu oprawy graficznej debaty.


Relacje prasowe dotyczące debaty:


Debatę można było oglądać na żywo w internecie na naszej stronie internetowej, kanale YouTube organizatoraolsztyńskiej firmy e2o oraz na:

ZAPIS WIDEO DEBATY JEST DOSTĘPNY PONIŻEJ:

e2o - ORGANIZATOR TRANSMISJI NA ŻYWO

e2o – ORGANIZATOR TRANSMISJI NA ŻYWO