Walka o estetyczny Dworzec Zachodni

Apel FRO do P. Adama Neumanna, Dyrektora Regionalnego PKP z 20.11.2011 r.

Obecny budynek Dworca Zachodniego powstawał w czasach kryzysu gospodarczego. Projektanci zmagali się z niedostatkiem materiałów i złym wykonawstwem. Te braki starali się nadrobić ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi. Wykazali się przy tym wrażliwością obcą wielu współczesnym. Charakterystyczne rozczłonkowanie bryły na dwie nierówne części, tak aby zachować rosnące pomiędzy nimi drzewo uważamy za ciekawy przejaw kulturalnego podejścia do zastanej przestrzeni  Dziś budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu. Niestety zaprezentowany na początku listopada przez Dyrekcję PKP projekt jego przebudowy, odstaje według nas od standardów współczesnej estetyki. Mamy wrażenie, że Olsztyn jest traktowany przez dyrekcję w Gdańsku jako miasto prowincjonalne. Nie możemy się z tym zgodzić. Prosimy projektantów o zastosowanie rozwiązań architektonicznych godnych współczesnego miasta wojewódzkiego oraz uwzględniających charakter przestrzeni wokół. W bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Zachodniego znajdują się m.in. zabytkowe wiaty zejść do tunelu, które są pozostałością nieistniejącego dworca z przełomu XIX i XX w.

  Aby nie być gołosłownymi, w prezentujemy nasze propozycje elewacji mające przekonać inwestora do rewizji projektu. Chcemy aby dworzec stał się obiektem atrakcyjnym. Zaproponowane rozwiązania nie wpływają znacząco na koszty, z pewnością jednak mogłyby się przyczynić do zmiany wizerunku PKP wśród mieszkańców naszego miasta.

Jak zwykle w takich przypadkach namawiamy również inwestora do rozpisania konkursu architektonicznego, który pozwoli wyłonić najlepszą pod względem funkcjonalnym i estetycznym pracę.

z wyrazami szacunku
Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna


O naszych działaniach w listopadzie 2011r.:

Uwagi FRO do wniosku o wydanie Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z lutego 2012 r.

Artykuły  z lutego 2013r. po opublikowaniu wiadomości, że PKP zrywa współpracę z dotychczasowym projektantem – firmą IKA Projekt – oraz o postulatach Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”:


Nasze stowarzyszenie po raz kolejny zaproponowało swoją pomoc przy przebudowie Dworca Zachodniego w kwietniu 2014 roku.

Nieco wcześniej okazało się, że Polskie Koleje Państwowe odrzuciły kolejny projekt i zdecydowały, że tym razem zostanie przygotowany on przez pracowników kolei. Dlatego też razem ze stowarzyszeniem „Wizja Lokalna” zasugerowaliśmy, aby przeprowadzić konkurs architektoniczny w tej sprawie oraz zaoferowaliśmy swoją pomoc w jego zorganizowaniu. Niestety odpowiedź była odmowna.


W połowie 2015 roku ponownie przyjrzeliśmy się sprawie Dworca Zachodniego. Wczesną wiosną dowiedzieliśmy się, że PKP przygotowuje ostateczny projekt remontu budynku.

Dlatego wraz z Wizją Lokalną zaapelowaliśmy o przedstawienie wizualizacji prezentujących wygląd stacji po remoncie oraz informacji dotyczących jej funkcjonalności. Dzięki temu mieszkańcy mieliby możliwość ocenić projekt, a PKP ewentualnie uwzględnić komentarze olsztynian. Niestety i tym razem kolejarze nie byli przychylni naszym pomysłom. Otrzymaliśmy jedynie pismo, w którym przedstawiciele Spółki zapewnili, że Dworzec Zachodni będzie funkcjonalny, jak i estetyczny. Czy tak się faktycznie stanie, okaże się już niebawem. Sprawę Dworca Zachodniego monitorujemy na bieżąco.

 

Wizualizacje przygotowane przez Forum Rozwoju Olsztyna (aut. arch. Tomasz Birezowski):