„Druga strona Łynostrady”

Taką nazwę nosi wspólny projekt Forum Rozwoju Olsztyna, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz mieszkańców, zgłoszony do tegorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (OBO), jako projekt zintegrowany.

Projekt zakłada uporządkowanie i zagospodarowanie terenu prawego brzegu Łyny między ul. Obrońców Tobruku a ul. Marii Grzegorzewskiej. Miejsce ma służyć wszystkim mieszkańcom Olsztyna, którzy będą chcieli z niego korzystać, a także turystom odwiedzającym nasze miasto.

Podstawowym problemem jest niebezpieczne przejście między ul. Marii Grzegorzewskiej a ul. Obrońców Tobruku. Obecnie jest to „dzikie” przejście wzdłuż szkolnego płotu. Jest ono śliskie, strome, wąskie, z wystającymi korzeniami drzew. Z trudnością korzystają z niego mieszkańcy, zwłaszcza osoby starsze. Wydeptanie ścieżki świadczy o jej regularnym uczęszczaniu, zarówno przez mieszkańców pobliskiego osiedla, jak i osiedli dalej położonych, np. Osiedla Mleczne. Nowy trakt ma przebiegać poza obszarem skarpy po płaskim terenie, znajdującym się obecnie na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących. Dyrekcja ośrodka wyraziła zgodę na przekazanie tego terenu na potrzeby realizacji projektu.

Kolejnym równie ważnym, elementem projektu jest zagospodarowanie obszaru nad brzegiem rzeki. W przeszłości znajdowała się tam plaża nadrzeczna. Teraz jest to zaniedbany, zaśmiecony teren. Planujemy stworzenie przestrzeni przeznaczonej do wypoczynku, aktywnego uprawiania sportu, zorganizowania wydarzenia na świeżym powietrzu, a także zorganizowania zajęć lekcyjnych w terenie. Wszystko w formie polany rekreacyjnej z plażą, punktem widokowym oraz zielenią. Znalazłoby się również miejsce na przystań kajakową.

Projekt złożony do OBO jest pierwszym etapem większego zamysłu. W dalszej kolejności planujemy połączenie z Parkiem Centralnym trasą pieszo-rowerową, stworzenie pieszej przeprawy między brzegami Łyny (na wysokości rur ciepłowniczych), przywróceniem miastu terenu przy ul. Niepodległości, gdzie obecnie straszy niedokończona budowa, a mogłoby powstać centrum lokalne służące wszystkim mieszkańcom.

Niestety wniosek został oceniony negatywnie przez Zespół Koordynujący OBO 2018. Zdaniem zespołu koszt realizacji projektu przekroczy 300.000 złotych, a czas trwania realizacji inwestycji będzie dłuższy niż 1 rok. Z informacji uzyskanych w Biurze Komunikacji i Dialogu Społecznego wynika, że koszty i czas trwania oszacowano na podstawie dotychczasowych realizacji projektów w ramach OBO oraz na podstawie realizacji inwestycji miejskich. Nie dokonano szczegółowej wyceny poszczególnych składowych projektu.

Przedstawiamy nasze wyliczenia oparte o ceny aktualne katalogowe oraz rynkową wycenę usług (w rzeczywistości koszty mogą być niższe):

  • droga pieszo-rowerowa (ok. 200 mb x 4m (szer. ciągów razem) x ok. 125 zł/m2 (nawierzchnia mineralna) =100 tys.
  • mała architektura: latarnie, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ławki, etc. 1 ławka – 2 tyś., 1 kosz na śmieci – 800 zł, 1 latarnia – 5800 zł., 1 reflektor najazdowy (równy z ziemią) – 350 zł., 1 tablica info – 1700 zł, hotel dla owadów – 1 tyś. (ceny katalogowe, mogą być niższe)
    Przewidujemy 6 ławek/siedzisk/leżaków, 4 kosze na śmieci, 4 latarnie, 6 reflektorów, tablice informacyjną, 2 hotele dla owadów; razem około 45 tys.
  • oczyszczenie terenu około 4000 m2 x 5 zł = 20 tyś
  • zagospodarowanie i uporządkowanie terenu. Są to prace związane z trzebieżą zieleni, wysypaniem piasku lub wysianiem łąki, dosadzeniem roślin, itp. Przygotowanie gleby – ok. 5 tyś., uporządkowanie zieleni (trzebież, usuwanie, pielęgnacja) – ok. 18 tyś., sadzenie roślin, wysiewanie łąki, trawnika- ok. 50 tyś. , rozebranie ogrodzenia – ok. 2 tyś. – daje to 75 tyś.

Po zsumowaniu uzyskujemy 240 tys. złotych netto (295 tys. brutto). Gdyby chcieć zrealizować przystań kajakową koszty byłyby wyższe, dlatego zgadzamy się na nie uwzględnienie jej w projekcie, wrócimy do tego pomysłu w przyszłości. Ponieważ nie przekroczyliśmy kwoty 300 tys. będziemy składać odwołanie. Mamy nadzieję, że skuteczne.