Pytamy PKP, co z Dworcem Zachodnim?

D9a-1

Dworzec Zachodni – wizualizacja Forum Rozwoju Olsztyna przygotowana w 2011 roku

Dworzec Zachodni miał być wyremontowany już kilka lat temu. Niestety projekty przygotowywane przez pracownie architektoniczne z Olsztyna nie zadowoliły PKP, ani mieszkańców. Obecnie trwają prace nad kolejnym projektem, a remont dworca być może rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Dlatego też razem ze Stowarzyszeniem „Wizja Lokalna” poprosiliśmy Prezesa Zarządu PKP S.A – Pana Jakuba Karnowskiego o przedstawienie wizualizacji prezentujących wygląd Dworca Zachodniego po remoncie. Poniżej treść naszego listu.

Szanowny Panie Prezesie!

Z informacji opublikowanych niedawno w lokalnych mediach wynika, że obecnie PKP przygotowuje projekt remontu Dworca Zachodniego w Olsztynie. Jak wiadomo, inwestycja ta jest opóźniona z powodu braku akceptacji dla słabej jakości projektów opracowanych w poprzednich latach przez zewnętrzne biura architektoniczne. Projekty te nie zyskały również aprobaty olsztynian. Jednocześnie przypominamy, że Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna pragnąc konstruktywnej dyskusji przedstawiło autorskie propozycje kierunków zmian wyglądu elewacji i wnętrz Dworca Zachodniego, natomiast Stowarzyszenie „Wizja Lokalna” przeprowadziło badania opinii mieszkańców i podróżnych, a także zorganizowało konsultacje społeczne, których celem było poznanie opinii dotyczących funkcjonalności dworca oraz jego dostępności komunikacyjnej.

W piśmie z dnia 7 maja 2014 roku (UNP 2014-0240740, KNDI06.223.78.2013/47) adresowanym do Forum Rozwoju Olsztyna i Wizji Lokalnej, Pani Dorota Mogielnicka oraz Pan Wojciech Rokicki zapewnili, iż projektanci PKP dołożą wszelkich starań, aby zaproponowany sposób przebudowy dworca wkomponował się w otaczająca przestrzeń oraz uwzględniał potrzeby wszystkich pasażerów. Mamy nadzieję, że są to szczere zapowiedzi, jednakże mając na uwadze doświadczenia z ubiegłych lat uważamy, iż mieszkańcy powinni mieć możliwość zapoznania się z projektem remontu Dworca Zachodniego jeszcze na etapie prac projektowych. Dzięki temu możliwe będzie zgłoszenie opinii i uwag, które mogą być pomocne w przygotowaniu jeszcze lepszego projektu. Chcemy z całą mocą podkreślić, że naszym celem nie jest komplikowanie działań PKP względem dworca, a dbałość o potrzeby podróżnych, mieszkańców i jakość architektury w tym jakże ważnym dla Olsztyna miejscu.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie wizualizacji prezentujących Dworzec Zachodni po remoncie oraz przedstawienie informacji technicznych, które pozwolą mieszkańcom Olsztyna upewnić się, że dworzec będzie funkcjonalny i dostosowany do potrzeb jego użytkowników. Prosimy również o informacje o zakresie wycinki drzew wokół dworca, o której niedawno informowały lokalne media, gdyż mamy obawy, że zbyt daleko idąca ingerencja w otoczenie Dworca Zachodniego może bezpowrotnie zniweczyć ambitne plany poprawy estetyki tego miejsca.