Rejestr zamówień publicznych zawartych przez UM w 2014 roku już dostępny

jawność_sprzyja

Nasz apel do Prezydenta Piotra Grzymowicza w sprawie jawności w działaniach UM przyniósł pierwsze, pozytywne skutki.

W internecie pojawił się rejestr zamówień publicznych Gminy Olsztyn za 2014 rok (nie jest to jednak rejestr umów). Nadal jednak nie wiemy, czy Prezydent zamierza udostępnić swój kalendarz oraz złożyć obietnicę, iż nie będzie zatrudniał radnych w podległych mu podmiotach. Wiemy jednak, że oficjalną odpowiedź na nasz apel otrzymamy niebawem.

Aby pobrać rejestr, należy kliknąć tutaj.