Po co hala z transformatorami obok obserwatorium? Spotkanie informacyjne już 9 lutego!

9 lutego 2015 roku o godz. 17.00 w Sali 219 olsztyńskiego Ratusza odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie Głównego Punktu Zasilania (czyli budynku z transformatorami), który ma powstać obok obserwatorium astronomicznego.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu. Przyjdźmy i zapytajmy, gdzie będą kable, jak będzie wyglądał budynek i dlaczego dowiedzieliśmy się o inwestycji tak późno?

A poniżej treść informacji opublikowanej na stronie Urzędu Miasta:

Aktualnie istniejące stacje GPZ (Główne Punkty Zasilające) w Olsztynie to:

Nazwa stacji GPZ

Prognozowanie obciążenie w latach

2015

2016

2017

MW

MW

MW

Olsztyn Południe

31,5

35,2

38,3

Olsztyn Zachód

17,9

20,1

22,9

Olsztyn Północ

13,1

16

23,1

Olsztyn Wschód

9,5

9,9

11

Budowa stacji GPZ Olsztyn Centrum zaplanowana jest jako realizacja obowiązków Przedsiębiorstwa energetycznego wynikających z zapisów ustawy Prawo Energetyczne i podyktowana jest wzrostem zapotrzebowania energii elektrycznej wynikającym z wydanych warunków przyłączenia oraz zawartych umów przyłączeniowych przy konieczności dalszego zwiększania pewności zasilania odbiorców w centralnej części miasta Olsztyn.

Obecnie centralna cześć miasta Olsztyn (Śródmieście) zasilana jest głównie ze stacji GPZ Olsztyn Południe (ul. Sikorskiego) oraz w mniejszym stopniu ze stacji Olsztyn Północ (ul. Lubelska), Olsztyn Zachód (ul. Leśna) i Olsztyn Wschód (ul. Piłsudskiego obok parku naukowo – technologicznego). Stacje Olsztyn Południe oraz Olsztyn Zachód charakteryzują się na tyle dużym stopniem obciążenia, że większość czasu oba transformatory na tych stacjach są w ciągłej pracy. Przy przyłączaniu w przyszłości nowych odbiorców do ciągów zasilanych z tych stacji i przy wystąpieniu awaryjnego wyłączenia jednego z transformatorów utrudnione stanie się zapewnienie szybkiego i sprawnego drugostronnego zasilania odbiorców z sieci SN.

Obszar centrum Olsztyna dynamicznie się rozwija. Realizowanych jest wiele umów przyłączeniowych oraz wydano wiele warunków przyłączenia dla tego obszaru. Zapewnienie dostaw mocy o takiej wysokości przy konieczności zapewnienia poprawnych parametrów jakościowych dostarczanej energii będzie możliwe po wybudowaniu nowej stacji Olsztyn Centrum, która dodatkowo, z uwagi na jej planowane usytuowanie, odciąży i rezerwować będzie wszystkie stacje o których mowa powyżej zasilające obecnie coraz intensywniej rozwijające się dzielnice miasta. Stacja ta będzie głównym punktem zasilającym Śródmieście Olsztyna.