Projekt przebudowy Dworca Zachodniego w rękach PKP

W kwietniu bieżącego roku PKP po raz kolejny poinformowały o zerwaniu współpracy z  autorem (którymś z kolei…) projektu przebudowy Dworca Zachodniego. Powodem odstąpienia od umowy było zdaniem PKP „nieterminowe i niezgodne z postanowieniami umowy wykonywanie obowiązków” przez wykonawcę projektu. Co więcej dowiedzieliśmy się, że projekt zostanie ostatecznie przygotowany przez zespół ds. projektowych działający w ramach PKP.

Wraz  ze stowarzyszeniem „Wizja Lokalna” uznaliśmy, iż to doskonały moment, aby przeprowadzić konkurs na projekt przebudowy Dworca Zachodniego. Pod koniec kwietnia wystosowaliśmy do władz PKP apel o zorganizowanie konkursu, a także zaoferowaliśmy pomoc w jego przygotowaniu. Niestety Polskie Koleje Państwowe, do czego się już zresztą przyzwyczailiśmy, uznały, że pomoc olsztyńskich stowarzyszeń jest zbędna. Pozostaje nam czekać na efekty prac zespołu projektowego PKP. Oby ostateczny projekt nie był podobny do tego, który przygotowała niegdyś pracownia IKA Projekt  z Olsztyna. Z grzeczności nie będziemy go przedstawiać na naszej stronie…

Poniżej skan listu FRO i Wizji Lokalnej oraz odpowiedź PKP:
[gview file=”http://fro.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2014/05/2014.04.24_Dworzec-Zachodni-Olsztyn-FRO-i-WL.pdf”]
Odpowiedź PKP w sprawie Dworca Zachodniego